انفجار رستوران خوانسالارتوسط گروه توحیدی صف


انفجار رستوران خوانسالارتوسط  گروه توحیدی صف
گروه توحیدی صف توسط محمد بروجردی ملقب به میرزا پس از ملاقات با محسن کنگرلو که از اعضای گروه فجر اسلام بود، پایه ریزی شد. پس از مدتی اکبر براتی، علی تحیری و محسن آرمین به این گروه پیوستند. گروه توحیدی صف شامل دو هسته تهران و اصفهان بود، در هسته تهران غیر از محمد بروجردی، مجید بیگ زاده، هادی بیگ زاده، محسن آرمین، عباسعلی احمدی و حسین صادقی و در هسته اصفهان سلمان صفوی، محمد منتظری، سیدمهدی هاشمی و ... عضویت داشتند. نام گروه بر اساس تفأل به قرآن و آمدن سوره صف انتخاب شد و مشی مبارزاتی گروه نیز مشی مسلحانه با روش جنگ چریکی و عملیات نظامی علیه حامیان نظام، شاه و آمریکایی ها تعیین شد.

یکی از مهم ترین عملیاتهای گروه توحیدی صف، شناسایی و انفجار رستوران خوانسالار بالاتر از میدان آرژانتین، محل تجمع مستشاران نظامی امریکایی بود. این عملیات توسط علی تحیری و عباسعلی احمدی انجام شد. انفجار رستوران خوانسالار باعث ایجاد فضای ناامنی برای آمریکاییهای حاضر در ایران شد که در نتیجه آن بسیاری از آنها ایران را ترک کردند. انفجار به قدری قوی و اثر گذار بود که خبر آن را روزنامه ها نیز چاپ کرده بودند.

چند ماه بعد زمانی که امام خمینی به پاریس هجرت کردند گروه صف یکی از اعضای خود را به پاریس فرستاد تا از طرف گروه با ایشان بیعت کند. اما نگرش امام با روش مبارزه گروه که بر عملیاتهای چریکی استوار بود متفاوت بود و اصولاً مبارزه مسلحانه به شکل متداول مورد قبول امام نبود و ایشان اینگونه اقدامات را نسخه هایی می دانستند که براساس شناخت جامعه ایران پیچیده نشده است. پس از این ملاقات گروه صف سمت و سوی خود را به روحانیت نزدیک تر کرد و با نظر و مشورت امام خمینی و یارانش خط مشی خود را تغییر داد.