توطئه تبلیغاتی علیه طیب


1491 بازدید

توطئه تبلیغاتی علیه طیب


موضوع: روحانیون و طیب حاج رضایى

روز پنج شنبه 20/4/42 عباس باطن کارگر تسلیحات اظهار مى‏داشت در حدود ساعت 1 بعدازظهر اعلامیه‏هاى فراوانى در جلو در کارخانه تسلیحات پخش شده بود معلوم بود از طرف کى و چه مقامى بوده است. او گفت امروز صبح (22/4/42) سرچشمه رفته بودم در سراى امید که سه نفر شریک هستند و دو نفر آنها در جریانات اخیر بازداشت و هر کدام با گذاشتن بیست و پنج هزارتومان وثیقه آزاد شده‏اند در محفلى نقل مى‏کردند که در زندان باحضرات روحانى و افراد بازارى به هیچ وجه بى احترامى نشده ولى عده زیادى جوان به سن 15 تا 25 سال را با تهدید و تقویت وادار مى‏کردند که بنویسند طیب حاج رضایى به آنها 25 قران پول داده است تا آن واقعه را ایجاد کنند. چنین نامه‏اى را به امضا عده زیادى رسانده‏اند و به طیب هم فشار آورده‏اند که یا در رادیو یا در روزنامه اعتراف کند که سیصد هزارتومان پول از یک مصرى گرفته و تقسیم کرده و حتى بگوید مقدارى از آن را به خمینى داده است ولى طیب گفته است هزار بار خودم را به خاطر سلطنت به خطر انداختم حال یک بار هم به خاطر دین این کار را کردم و اگر مرا هم بکشید چنین چیزى را نمى‏گویم. نامبرده اضافه کرد که روزى پانصد شلاق به طیب مى‏زنند.