«تاریخ تحولات سیاسی ایران» به چاپ دهم رسید


2615 بازدید

«تاریخ تحولات سیاسی ایران» به چاپ دهم رسید. این اثر در برگیرنده مباحث مرتبط با تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اسلامی است و در اولویت اول پرداخت  تحلیلی-تاریخی  به «مولفه های دین، تجدد و مدنیت  در تاسیس دولت-ملت  در گستره هویت ملی ایران» مد نظر مولفان بوده است.

در این کتاب به ایران قبل از اسلام اشاراتی بسیار مختصر شده است ( کمتر از 5 درصد حجم کتاب) اما تاکید و نگاه اصلی به «ایران اسلامی-شیعی» ، یعنی تحولات پنج قرن اخیر از عصر صفویه تا عهد انقلاب اسلامی معطوف است.

مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور «سنوات تاریخی»و وقایعی است که نقطه عطف بوده و به عنوان کلیدی برای یک برهه زمانی تلقی می شود . در این اثر سعی شده است موضوعاتی کلیدی و اساسی و بنیادین مثل «هویت ملی» ، «مبانی ملیت ایرانیان»، «سیر دولت –ملت در ایران» ، استعمار غرب ، نظام های حکومتی و ماهیت آنها ، اصلاحگران و اندیشه هایشان ، غرب جدید و  رویکردهای متفاوت دربرابرنوگرایی ، رویارویی ایران سنتی با مدرنیزاسیون ،  نهضت ها و جنبش های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتلا و انحطاط ها، بزرگترین حوادث و جریانات وابسته یا استعماری ، پیوندهای عوام با علما و نخبگان مذهبی و غیرمذهبی  و . . .  در لابه لای سطور تاریخ جست و جو شود.

در این کتاب از اسناد و مدارک معتبر تاریخی استفاده شده و سعی شده تا همه موضوعات و مطالب ارائه شده (بویژه تحلیل های تاریخی) در قلمرو تاریخ و اسناد و مدارک متقن تاریخی واقع شود .

همچنین رعایت انصاف و اعتدال  و ارائه درست و صریح تاریخ بدور از یکجانبه گرائی  ، انحصار طلبی و مطلق گرائی موجود در تحلیل های تاریخی «شرق شناسان» از دیگر ویژگی های این کتاب است.

برای تهیه این کتاب می توانید به ادرس  http://www.iichstore.ir/index.php مراجعه و کتاب را از سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با تخفیف تهیه کنید.


تسنیم