تیر شیطان


انعکاس خبر حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در روزنامه های کثیرالانتشار تهران 


تیر شیطان