تلگراف بازاریان به امام خمینی


1502 بازدید

تلگراف بازاریان به امام خمینی
مدت : از ساعت 1700 روز 16/11/1357 الى ساعت 0800 روز

17/11/1357

1ـ اطلاع واصله حاکیست از جانب گروهى از بازاریان تهران تلگرافى بشرح زیر به آیت‏اله خمینى مخابره شده است : حضرت روح‏اله خمینى اللتهى متعه ثنا[؟!] از اینکه شعارهائى از یزد و اکثر شهرستانهاى ایران مبنى به بعثت روح‏اله به چشم میخورد و از اصحاب شما در شمیران شعار خدا ـ قرآن ـ محمد (ص) را پاره نموده و خدا ـ قرآن ـ خمینى را جایگزین فرموده‏اند گرامى نشریه (زن روز) بشارت ظهورتان را به سرلوحه (چابک سوار میآید از دور) منتشر کرده و مومنان تلویزیون بعلت عدم تجلى کامل تصویریتان در صفحه مبارک تلویزیون قصد گوشه‏گیرى دسته جمعى را نموده‏اند در واقع گروههائى برسالت آن قائد عظیم‏الشان ایمان آورده‏اند جا دارد که هر چه زودتر مقام نبوت خویش را اعلام و مبدأ تاریخ را هجرت پاریس ـ تهران قرار داده ـ اولین جنگ را با قوم داخلى شروع و افکار منتظران را بنور زمانتان روشن فرمایند از طرف عده‏اى از بازاریان تهران حاجى سید محمود تقى خوانى ـ حاجى میرعبداله پشم‏باف ـ حاجى آقا قابل منتظرالظهور1

2ـ برابر اعلام ضد اطلاعات فرماندارى نظامى تهران و حومه

الف ـ برابر تلفن سرهنگ امیرى (245576) تعدادى از کارکنان اعتصابى تلویزیون ملى ایران بوسیله 2 دستگاه واحد سیار مصاحبه خمینى (ساعت 1720 روز 16/11/1357) را در شعاع 5 یا 6 کیلومترى بطور مستقیم پخش نموده است که بعضى از تلویزیونها روى کانالهاى مختلف آنرا دریافت نموده‏اند.2

بنا بگفته آقاى مظفرى یکى از کارکنان تلویزیون 2 دستگاه واحد سیار از زمانیکه براى استقبال خمینى در اختیار کارکنان مذکور قرار گرفته است به سازمان مرکزى عودت داده نشده است.

ب ـ مورخه 9/11/1357 تلفنى به افسر حفاظت کارخانه شماره 2 نان ماشینى عده‏اى از ساکنان اطراف کارخانه مزبور واقع در جاده قدیم کرج تلفنى تهدید نموده‏اند که قصد دارند به کارخانه حمله نموده و آن را بآتش بکشند.3

(مراتب به فرماندارى نظامى منطقه 3 ابلاغ شد.)

3ـ برابر اعلام فرماندارى نظامى شمیرانات یک بمب دستى به منزل آقاى دشتى سناتور انتصابى واقع در خیابان دشتى پلاک 2 پرتاب که بمب در خارج عمل نموده است که مقدارى از شیشه‏هاى ساختمان شکسته ولى خسارت جانى و مالى ببار نیاورده است.4معاون و رئیس ستاد فرماندارى نظامى تهران و حومه ـ سرلشگر رضا ناجى17/11/1357

1ـ این تلگراف ساختگى موهن، واکنشى است در شأن دستگاه حکومتى شاه. ممکن است این متن از طرف دستگاه نیمه جان ساواک نگاشته شده باشد. به هر حال منبع پیدا شدن این تلگراف در بولتن یاد نشده و احتمال دارد که سر لشکر رضا ناجى شخصا دستور به درج آن داده باشد. در ضمن متن یاد شده در منابع دیگر ـ چه در میان اسناد و چه در بین منابع مخالف با انقلاب اسلامى ـ یافت نگردید. شاید بتوان گفت تشکیل دولت موقت از طرف امام خمینى، چنین عصبیتهایى را در پیکره حکومت شاه به دنبال داشته است.

2ـ «مراسم توسط گروه رپرتاژ رادیو تلویزیون ملى ایران وابسته به هیئت مؤسس فیلمبردارى و از کانال ده در منطقه‏اى محدود پخش شد.» (اطلاعات، ش 15778، ص 2)

3ـ این خبر تکرارى است و در تاریخ یاد شده سندهاى پیشین قید شده است.

4ـ براى آگاهى از زندگى على دشتى ر. ک : فصلنامه مطالعه تاریخى، س 1، ش 2.