همایش بین المللی مطالعات ایران باستان


2718 بازدید

همایش بین المللی مطالعات ایران باستان

دانشگاه آیت الله حائری میبد با همکاری انجمن ایرانی تاریخ دومین همایش از سلسله همایش های سالانه ایران شناسی را با عنوان « همایش بین المللی مطالعات ایران باستان» برگزار می کند. این همایش در آبان سال جاری در دانشگاه آیت الله حائری میبد برگزار می‌شود. به همین دلیل از علاقه مندان درخواست شده چکیده و اصل مقالات خود را تا تاریخ 30 مرداد 1395 به دبیرخانه همایش واقع در میبد، جاده ندوشن، دانشگاه آیت الله حائری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارسال دارند. مقالات برگزیده در فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی به چاپ می رسد و به آنها جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.

 

 


انجمن ایرانی تاریخ