حضور اعضای جبهه ملى در منزل دکتر سنجابى


1527 بازدید

حضور اعضای جبهه ملى در منزل دکتر سنجابى
موضوع : حضور چند تن از عناصر جبهه به اصطلاح ملى سابق در منزل دکتر سنجابىرونوشت گزارش خبر شماره 24062/ ه 12 تاریخ 12/8/55روز 6/8/35 منوچهرى، دکتر آذر، شاه حسینى، کریم آبادى، اردلان، فروهر، محمودى، وزیرى، ذوالقدر، قاسمى و ادیب برومند در منزل دکتر سنجابى واقع در نیاوران حضور داشتند. منوچهرى از سفر آمریکا صحبت نمود و دنباله صحبت بکارهاى دکتر براهنى در آمریکا کشانده شد بعد قاسمى از مقاله‏ایکه روزنامه تایم در اطراف وضع ایران و زندانیان سیاسى نوشته بود صحبت کرد و بعد از خرابى وضع اقتصادى سخن بمیان آمد. عده‏اى معقتد بودند که شاهنشاه از وضع حقیقى کشور خبر ندارد او را اغفال مى‏کنند. آنگاه شاه حسینى گفت شاهنشاه در مصاحبه از بالا رفتن قیمت سیمان صحبت کردن این دلیل آنست که از هر چیز خبر دارد.

ادیب برومند گفت سرلشگر مبصر رئیس سابق شهربانى گفته است من در انتخابات زمان خود بعرض رساندم پاکزاد که در گیلان مى‏خواهد وکیل شود آدم فاسد و بدکاره‏اى است ولى با وجود این گفتند وکیل مى‏شود. منوچهرى گفت رضا تجدد پدر سناتور تجدد بمن مى‏گفت ما راننده‏اى داشتیم اهل شهسوار ولى به شهر خود کمتر مى‏رفت یک روز باو گفتم چرا به شهر خود بى علاقه هستى او گفت خجالت مى‏کشم بروم چون دائى پاکزاد نماینده مجلس است و در آنجا سابقه‏اش بد است و باعث خجالت ما است. دکتر سنجابى، دکتر آذر و منوچهرى معتقد بودند شاهنشاه را در جریان حقایق قرار نمى‏دهند سپس منوچهرى گفت در بازدید شاهنشاه از کرمانشاهان از یکى از افراد ایل سنجابى که قرار بنوده صحبت کند راجع به کشاورزى سئوال مى‏کند او مى‏گوید خیلى بد است کشاورزان و کارگران دهات را رها کرده بشهر آمده‏اند و عمله شده‏اند و در نتیجه مزارع خالى و بیکار شده است. منوچهرى دوباره از آمریکا صحبت وقتى نام امینى بمیان آمد قاسمى گفت بعضى مى‏گویند نصرت‏اله امینى آدم مورد اعتماد نیست. دکتر آزاد پاسخ داد چنین است والا گذرنامه دائمى به او نمى‏دادند. سنجابى و ادیب برومند هم تایید کردند. منوچهرى گفت من سى سال است او را مى‏شناسم آدمى است زیاده گو و بیخود حرف مى‏زند باعث سوء ظن و بدگمانى مى‏شود هر کس به آمریکا مى‏رود از او پذیرائى مى‏کند از این جهت بچه‏هایش به او بد مى‏گویند و اظهار مى‏کنند پدر ما با سازمانها ارتباط دارد. دختر منهم به او بدبین بود اصلاً دانشجویان آمریکا خیلى بد فکر شده‏اند حتى دکتر مصدق را بورژوا مى‏دانند بعد صحبت مذهب و تاثیر مذهب شیعه در وضع ایران به میان آمد و افراد پس از صرف ناهار در منزل سنجابى را ترک نمودند. ضمنا در این مجلس سرهنگ مجلل. ثنائى، دکتر جلالى، حاج مانیان غایب بودند.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : 1ـ نامبردگان على اشرف منوچهرى، دکتر مهدى آذر، حسین شاه حسینى، ابراهیم کریم آبادى، على اردلان، داریوش فروهر، عباس وزیرى، حبیب اله ذوالقدر، ابوالفضل قاسمى، عبدالعلى ادیب برومند، کریم سنجابى، مى‏باشند که داراى سابقه هستند.

نظریه سه‏شنبه : نظریه یکشنبه مورد تایید است.

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده کلاسه 121117 مى‏باشد.

در پرونده بایگانى شود.

در پرونده موضوعى 121111 بایگانى شود. غلامحسین...6/9/35