شهید رجایی: من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهورم


شهید رجایی: من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهورم

اشاره: متن کامل مصاحبه شهید محمدعلی رجایی پس از رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری ایشان  به دلیل اهمیت تاریخی نکات مطرح شده در این مصاحبه عینا  به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی باز نشر می شود :

***

پس از رأی تمایل مجلس شورای اسلامی نسبت به نخست وزیری محمدعلی رجایی، وی در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی شرکت کرد، متن مصاحبه به شرح زیر می باشد:
در آغاز مصاحبه خبرنگار با اشاره به رأی تمایل مجلس نسبت به نخست وزیری آقای رجایی سؤال کرد: ما می خواستیم بدانیم که در جلسات علنی که در گذشته داشتید در مجلس چگونه معرفی شدید و خودتان را چگونه به هیئت انتخاب شده از سوی مجلس شناساندید؟
آقای رجایی در پاسخ گفت: برای اینکه دوستانی که می خواهند به من رأی دهند مرا بهتر بشناسند و بدانند که من چطور فکر می کنم با سه جمله خود را معرفی کردم و آن اینکه من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور هستم.
آقای رجایی افزود: مقلد امام هستم و این‌ را از ویژگیهای خودم و اعضای کابینه ام می دانم و امیدوارم که این ویژگی عمده بتواند هرچه بیشتر بین مردم ما و ارگانهای اجرایی و نهادهای انقلابی ایجاد انسجام کند.
آقای نخست وزیر آنگاه در توضیح این که خود را فرزند مجلس می دانم، گفت: فرزند مجلس هستم برای اینکه من هیچگونه حرکتی به خاطر نخست وزیر شدن نکردم جز اینکه مجلس در مجموع برخوردها و با شناختی که از قبل از من داشت مرا به عنوان نخست وزیر کاندیدا و معرفی کرد.
در این رابطه ضمن اینکه خود را فرزند مجلس می دانم باید ارتباط با هموطنانم را از همینجا برقرار کنم. چون من در حقیقت فرزند مردم هستم، زیرا که مجلس از کم نظیرترین مجالس قانونگذاری است که از رأی قاطع مردم برخوردار است و من هم با محبتی که همکارانم کردند در این مرحله از رأی نسبتاً قاطعی برخوردار هستم.
آقای رجایی نخست وزیر سپس با اشاره به برادری رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه برادر رئیس جمهور هستم، به این مناسبت است که هر دو مسئولیتی داریم و به عنوان نمایندگان منتخب مردم باید در خدمت مردم باشیم و امیدوارم که فاصله این برادری روز به روز کمتر بشود و انشاءالله همه تلاشهای ما در خدمت مردم و برای رفع مشکل مردم باشد.
نخست وزیر درباره اولویت برنامه ها و نیز برنامه های دراز مدت اظهار داشت:
من برنامه خاصی به آن شکل که معمولاً دولتها خود را با ارائه آن معرفی می کنند الان ندارم جز آنکه باید بگویم به اعتقاد من مردمی در ایران انقلاب کردند، خون دادند و مملکت و ثروت این کشور را از چنگال آن رژیم درآوردند و من برای خود این رسالت را قائلم که این مملکت و آن ثروت را به دست همین مردم انقلابی که در میدان هفده شهریور در چهارراه سرچشمه در تهران و در نقاط مختلف ایران خون دادند بسپارم و معتقدم که آنها شایسته ترین افراد برای اداره مملکت هستند.
آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر آنگاه در پاسخ به این سؤال که آیا شما برنامه ای برای مردم ارائه خواهید داد یا خواهید گذاشت که خود آنها انتخاب کنند، گفت: برنامه ها را مردم تعیین می کنند و من به کمک نهادهای انقلابی و به یاری خداوند برنامه ای متناسب با انقلاب اسلامی ایران تهیه خواهم کرد و به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می کنم.
رجایی پیرامون انتخاب وزرای کابینه و ضوابط تعیین آنها گفت:
از امکانات و اطلاعات همه نهادهای انقلابی استفاده خواهد شد و ملاکهایی که امام فرموده اند و مجلس در همان رابطه در نظر گرفته و اکثریت مردم هم آن ملاکها را برای وزیر قبول کرده اند و برای آن ملاکها حرکت کرده اند در نظر می گیرم، و انشاءالله کابینه ای که دقیقاً در خط مردم، با فکر مردم و در خدمت مردم باشد معرفی می کنم.
وی در رابطه با حمایت گروههای طرفدار و نیز مخالفت گروههای مخالف خود گفت:
من به دنبال یک فکر و یک مکتب حرکت می کنم و آن مکتب و فکر، خط امام و خط انقلاب است، همه کسانیکه به خط انقلاب و خط امام و اسلام راستین معتقدند من و همکارانم را تأیید می کنند و من به این مسئله اطمینان کامل دارم.
آقای رجایی در پایان مصاحبه ضمن توضیح مفهوم و مشخصات خط امام اعلام کرد: خط امام خطی است که مردم به دنبال آن حرکت کرده اند. این مردم نمایندگان را انتخاب کردند و این نمایندگان می دانند خط امام چیست. من هم از همین نمایندگان هستم و در همین رابطه نیز انتخاب شده ام. بنابراین خط امام خطی است روشن و مشخص که هم مردم می دانند، هم مجلس و هم من می دانم و امیدوارم در آینده برای آنها که نمی دانند هم در عمل روشن کنیم.


روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲۲ مرداد ۱۳۵۹