ارتشبد نعمت الله نصیری در حضور شاه


3835 بازدید


ارتشبد نعمت الله نصیری در حضور شاه