گروگانگیری در  سفارت ایران در لندن‌


4022 بازدید

گروگانگیری در  سفارت ایران در لندن‌
روز دهم اردیبهشت 1359، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به اشغال 6 مرد مسلح عراقی درآمد. این حادثه به فاصله چند روز پس از دخالت نظامی امریکا در طبس‌، به وقوع پیوست‌. این افراد پس از اشغال سفارت‌، جمهوری اسلامی ایران را متهم به «سرکوب خلق‌های غیر فارس‌» کرده و خواستار خودمختاری خوزستان (با نام مجعول عربستان‌) شدند. آنان تهدید کردند که اگر خواسته‌هایشان عملی نشود، دیپلماتهای ایران را خواهند کشت‌.
افراد مسلح عراقی در این عملیات‌،26 نفر از جمله 17 کارمند سفارتخانه‌، 8 نفر مراجعه کننده و یک مأمور نگهبان انگلیسی را به گروگان گرفته بودند. اشغال سفارت ایران 6 روز به درازا کشید. در طول این حادثه دوتن از دیپلماتهای ایرانی ـ عباس لواسانی ودکتر علی اکبر صمدزاده ـ توسط افراد مسلح به شهادت رسیدند. در نهایت نیز با حمله یک گروه کوماندوئی حکومت انگلیس به سفارتخانه، 6 مرد مسلح بازداشت شدند. ولی هرگز خبری از محاکمه‌، مجازات‌، محکومیت و یا حتی اخراج آنان از انگلستان منتشر نشد.
چند روز قبل از این حادثه‌، سفارت انگلستان در تهران تخلیه شده و دیپلماتهای انگلیسی ایران را ترک کرده بودند. در 1376ش. یک مأمور سابق سازمان پلیس مخفی انگلیس ( MI6 ) فاش ساخت که در حادثه اشغال سفارت ایران‌، پلیس اسکاتلندیارد طراح و برنامه‌ریز اصلی بود‌. این مأمور انگلیسی که خود در زمان وقوع حادثه مشاور رئیس پلیس اسکاتلندیارد بود گفت‌: «اشغال سفارت و مرگ دیپلماتهای ایرانی را رئیس MI6طرح‌ریزی کرده و اجرای آن را به چند تروریست عراقی که دست پرورده سازمان اطلاعاتی انگلیس بودند واگذار نمود.»