همکاری نظامیان با پلیس در به آتش کشیدن مغازه‌های دزفول


1516 بازدید

همکاری نظامیان با پلیس در به آتش کشیدن مغازه‌های دزفول
به عرض می‌رساند.
در ساعت 2220 روز 27/10/57 شخصی تلفنی اطلاع داد که در شهر دزفول مأمورین به سوی مردم تیراندازی نموده و تعدادی از آنها را کشته‌اند و تقاضا داشتند که جناب آقای نخست‌وزیر دستور فرمایند که به این موضوع رسیدگی شود.
بلافاصله با جناب آقای فرماندار دزفول تماس گرفته شد و در مورد واقعه شهر دزفول از ایشان سئوال شد تا به استحضار جناب آقای نخست‌وزیر برسد.
جناب آقای فرماندار دزفول اطلاع دادند که از ساعت 6 بعد از ظهر تعدادی از درجه‌داران شروع به آتش کشیدن مغازه‌ها و تیراندازی نموده و در این حمله تعدادی کشته و مجروح شده‌اند.
چون گزارش جناب فرماندار دزفول کامل نبود با ستاد بزرگ ارتشتاران و فرمانداری نظامی تهران و حومه تماس گرفته شد ولی ستاد بزرگ و فرمانداری نظامی اطلاعی از موضوع نداشتند.
سپس با فرمانداری نظامی اهواز تماس گرفته شد و افسر کشیک سرگرد ترابی‌زاده اظهار داشتند بعد از شامگاه تعدادی از درجه‌داران به شهر رفته و شروع به آتش زدن مغازه‌ها و تیراندازی به سوی مردم نموده و پلیس هم در این زمینه با آنها همکاری همکاری نموده است که در نتیجه 18 نفر کشته و در حدود 35 نفر زخمی شده‌اند و تا ساعت 1130 روز 27ـ10ـ57 وضع ادامه داشته است.
در ساعت 2415 روز 27ـ10ـ57 موضوع به سرکار سرهنگ آذین در ستاد بزرگ ارتشتاران اطلاع داده شده که اقدامات لازم را معمول دارند.
مراتب تلفنی به استحضار جناب آقای نخست‌وزیر رسید.