مصاحبه خبرنگاران خارجی با روحانیون قزوین


1664 بازدید

مصاحبه خبرنگاران خارجی با روحانیون قزوین
مصاحبه سه تن از خبرنگاران خارجى با برخى از روحانیون شهر قزوین

پیرامون حوادث اخیر این شهر

روز 14/10/57، سه تن از خبرنگاران خارجى بعنوان اینکه از طرف کریم سنجابى، براى کسب اطلاع از حوادث اخیر شهر قزوین باین شهر آمده‏اند، به منزل سیدعباس ابوترابى عضو هیئت علمیه شهر قزوین رفته و سپس نامبرده بعنوان سخنگوى روحانیون قزوین مطالبى علیه رژیم ایران و بنفع آیت‏اله خمینى و همچنین مطالب تحریک‏آمیزى در این زمینه عنوان کرده است. خبرنگاران پس از خروج از منزل روحانى یاد شده توسط مامورین فرماندارى نظامى جلب و نوار مصاحبه انجام شده از آنها اخذ و ضبط گردیده است.

ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست‏وزیرى اعلام گردیده است.* امروز (14/10/57) سران چهار کشور متحد غربى (امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربى) در نشستى غیر رسمى در گوادلوپ درباره موضوعات مورد علاقه خود، از جمله مسائل ایران گفت و گو کردند. این نشست سه روز به طول انجامید. (تاریخ سیاسى بیست و پنج ساله ایران، ج 2، ص 213)