اسامی جاسوسان دستگیر شده در لانه جاسوسی آمریکا


2187 بازدید

 به دنبال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام » در تهران به تاریخ13 آبان سال1358 پنجاه و دو تن از اعضای فعال در این جاسوسخانه به گروگان دانشجویان انقلابی درآمدند که مشخصات آنان به شرح زیر است:
1- توماس ال.آهرن کهتر، 48 ساله، تحت پوشش افسر کنترل مواد مخدر(مسوول بخش سیا در لانه جاسوسی)
2- کلیر کورتلند بارنس، 38 ساله، متخصص ارتباطات
3- ویلیام ای.بلک، 44 ساله، افسر ارتباطات و ضبط
4- رابرت اُ. بلاکر، 54 ساله، افسر اقتصادی متخصص در زمینه نفت
5- دانلد جی.کوک، 26 ساله، کنسول یار
6- ویلیام جی.دوگرتی، 33 ساله، دبیر سوم هیئت اعزامی آمریکا به ایران
7- فرمانده ناوبان یکم رابرت انگلمن، 34 ساله، وابسته نیروی دریایی
8- سر گروهبان ویلیام گالگوس، 22 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
9- بروس دبلیو.جرمن، 44 ساله، افسر اعتبارات
10- دوان ال.جیلت، 24 ساله، متخصص ارتباطات و اطلاعات نیروی دریایی
11- آلن بی.گلانسینکسی، 30 ساله، افسر امنیتی
12- جان ای.گریوس، 53 ساله، افسر روابط عمومی
13- جوزف ام.هال، 32 ساله، وابسته نظامی با درجهی ستوان یار
14- سر گروهبان کوین جی.هرمنینگ، 21 ساله، افسر تفنگداران دریایی
15- گروهبان دوم دانلد آر.هوهمن، 38 ساله، پزشک ارتش
16- سرهنگ للند جی.هالند، 58 ساله، وابسته نظامی
17- مایکل هاولند، 34 ساله، آجودان تیمسار امنیتی و یکی از سه تنی که در وزارت امور خارجه ایران نگهداری می‌شدند
18- چارلس ای.جونس کهتر، 40 ساله، متخصص ارتباطات و اپراتور دور نویس، تنها آمریکایی سیاهپوستی که در نوامبر 1979 آزاد نشد
19- مالکوم کالپ، 42 ساله، مقام ناشناخته
20- مورهد سی.کندی کهتر، 50 ساله، افسر اقتصادی و بازرگانی
21- ویلیام اف.کیوف کهتر، 50 ساله، سرپرست(مدیر) مدرسه آمریکایی در اسلام آباد پاکستان که در زمان اشغال
به تهران مراجعه کرده بود.
22- سرجوخه استیون دبلیو کرتلی، 22 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
23- کاترین ال.کوب، 42 ساله، افسر فرهنگی سفارت و یکی از دو گروگان زن
24- فردریک لی کوپکه، 34 ساله، افسر ارتباطات و متخصص الکترونیک
25- ال. بروس لینگن، 58 ساله، کاردار سفارت و یکی از سه تنی که در وزارت امور خارجه ایران نگهداری می‌شدند
26- استیون لاوترباخ، 29 ساله، افسر اداری
27- گری ای.لی، 37 ساله، افسر اداری
28- سر گروهبان پول ادوارد لویس، 23 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
29- جان دبلیو لیمبرت، 37 ساله، افسر سیاسی
30- سر گروهبان جیمس ام.لوپز، 22 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
31- سر گروهبان جان دی.مک کیل، 27 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
32- مایکل جی. مترینکو، 34 ساله، افسر سیاسی
33- جری جی.میل، 42 ساله، افسر ارتباطات
34- گروهبان دوم مایکل ای.مولر، 31 ساله، رهبر واحد محافظان تفنگداران دریایی
35- برت سی.مور، 45 ساله، مشاور(مستشار) برای امور مدیریتی
36- ریچارد اچ.مورفیلد، 51 ساله، رئیس(ژنرال) کنسول آمریکایی در ایران
 37- کاپیتان پول ام.نیدمن کهتر، 30 ساله، افسر ستاد لجستیک نیروی هوایی
38- رابرت سی.اود، 65 ساله، افسر بازنشسته خدمات خارجی بر روی(دربارهء) شغل موقت در تهران
39- سر گروهبان گریگوری ای.پرسینگر، 23 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
40- جری پلوتکین، 45 ساله، تاجر غیر دولتی که به تهران مراجعه کرده بود
41- استوار ارشد رجیس رگان، 38 ساله، افسر وظیفه ارتش و عهده دار دفاع از افسران وابسته نظامی
42- سرهنگ دوم دیوید ام.روئدر، 41 ساله، نمایندهی وابستگان نیروی دریایی
43- باری ام.روسن، 26 ساله، وابسته مطبوعاتی
44- ویلیام بی.رویر کهتر، 49 ساله، نایب رئیس اجرایی انجمن ایران-آمریکا
45- سرهنگ توماس ای.شافر، 50 ساله، وابسته نیروی هوایی
46- سرهنگ چارلس دبلیو.اسکات، 48 ساله، افسر ارتش و وابسته نظامی
47- فرمانده دانلد ام.شارر، 40 ساله، وابسته ناوگان هوایی
48- سر گروهبان رادنی وی(راکی).سیکمان، 22 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
49- گروهبان دوم جوزف سوبیک کهتر، 23 ساله، پلیس نظامی برای دفاع از پرسنل ستاد وابستگان
50- الیزابت آن سویفت، 40 ساله، رئیس قسمت سیاسی سفارت و یکی از دو گروگان زن
51- ویلیام التامسث، 39 ساله، افسر بالا رتبه سیاسی و یکی از سه تنی که در وزارت امور خارجه ایران نگهداری می‌شدند
52 - فیلیپ آر.وارد، 40 ساله، افسر اداری
53 - کیتی گراس،22 ساله، منشی
54- سر گروهبان جیمز هیوز،30 ساله، مدیر اداری نیروی هوایی آمریکا
55- لیلیان جانسون،32 ساله، منشی
56- سر گروهبان لدل میپلز، 32 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
57- الیزابث مونتاگن، 42 ساله، منشی
58- گروهبان ویلیام کوآرلز،23 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
60- کاپیتان نیل (تری) رابینسن، 30 ساله، افسر اداری
61- تری تدفورد، 24 ساله، منشی
62- سر گروهبان جوزف وینسنت، 42 ساله، مدیر اداری نیروی هوایی آمریکا
63- سر گروهبان دیوید واکر، 25 ساله، محافظ تفنگداران دریایی
64- جان والش، 33 ساله، منشی
65- سرجوخه وزلی ویلیامز، 24 ساله، محافظ تفنگداران دریایی


«ویژه نامه شیطان بزرگ» در خبرگزاری فارس