عدم همکاری جبهه ملی با امام خمینی


2033 بازدید

عدم همکاری جبهه ملی با امام خمینی
تا حال از طرف جبهه ملی علناً فعالیتی به نفع دار و دسته خمینی نشده ولی امروز مخالفین با افراد جبهه ملی تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند آنها را لااقل هدایت کنند که قول مساعد گرفته‌اند. مراقب هستم.
اداره سوم
19/3/42
1ـ تربیتی
2ـ بخش مذهبی