اعلامیه جمعی از روحانیون تهران در مورد عزیمت امام خمینی به پاریس


1531 بازدید

اعلامیه جمعی از روحانیون تهران در مورد عزیمت امام خمینی به پاریس