اعلامیه جمعی از روحانیون تهران در مورد عزیمت امام خمینی به پاریس


2305 بازدید

اعلامیه جمعی از روحانیون تهران در مورد عزیمت امام خمینی به پاریس