بدمستی عضو هیأت پارلمانی ایران


1445 بازدید

بدمستی عضو هیأت پارلمانی ایران
تاریخ:7/10/49
موضوع: اعزام هیئت فراکسیون پارلمانی ایران به اتحاد جماهیر شوروی

در یک مجلس میهمانی و دوره دوستانه که در تاریخ 2/10/49 در کلوپ ایران جوان برپا بود آقای دکتر صفائی نماینده مجلس شورای ملی به طور خصوصی اظهار داشت: در سفری که اخیراً عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به سرپرستی آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی به دعوت مقامات اتحاد جماهیر شوروی به آن خطه نموده بودند آقای فرهاد‌پور یکی از اعضای فراکسیون پارلمانی حزب مردم که جزء هیئت اعزامی بوده است در صرف ودکای روسی اصراف و افراط نموده و حتی مطالبی به علت افراط در مشروب که خارج از اتیکت سیاسی و یا تند و نابجا بوده است اظهار که به همین علت چندین بار وسیله آقای عبدالله ریاضی به وی تذکر مراقبت در اعمال و رفتارش داده شده و به هر حال این عمال نامبرده موجب ناراحتی رئیس مجلس و هیئت پارلمانی ایران گردیده است.
نظریه شنبه: نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: در صورت صحت خبر، موضوع کاملاً قابل توجه است و اصولاً می‌بایست با بررسی‌های قبلی افرادی جهت بازدید به کشورهای خارجی بخصوص به شوروی و غیره اعزام گردند که کاملاً مسلط بر اعصاب و اعمال و رفتار خود بوده و کلیه صفات و اخلاق و رفتار و نقاط ضعف آنان قبلاً چک شده و مورد تأیید باشد. اسفند.
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.
در پرونده 39241 بایگانی شود.