ورود یک هیأت 150 نفره آمریکایی و انگلیسی به ایران


2962 بازدید

ورود یک هیأت 150 نفره آمریکایی و انگلیسی به ایران
تلگرافات واردهاخیرا گروهى بنام میرو که حدود 150 نفر از اتباع امریکائى و انگیسى مى‏باشد بایران وارد و از قرار معلوم گروه مذکور یک گروه تحقیقى و بررسى کننده واقعیت‏هاى اجتماعى در کشورهاى در حال اغتشاش و در آرام بوده که در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى ـ سیاسى ـ فرهنگى و نظامى داراى تخصص و تجربه هستند و سن آنان بین 18 الى 31 سال مى‏باشد افراد مذکور بصورت گروههاى کوچک بشهرهاى مختلف ایران منجمله اصفهان ـ آبادان تردد نموده‏اند و قرار است با طبقات مختلف اجتماعى تماس برقرار و به بحث و گفتگو بپردازند دستور فرمائید تحقیق و مراقبت‏هاى لازم در این مورد معمول و نتیجه را بمرکز اعلام دارند.1 آصفى

ضد جاسوسى 9/10/57

1ـ سازمان CIA به دلیل ناتوانى در انعکاس حقایق ایران در این دوره مورد انتقاد بود. اعزام این گروه چه بسا براى جبران ضعفها و کوتاهى‏هاى سازمان CIA باشد. با این که آمدن این گروه مخفیانه بود، اما از چشم عوامل اتحاد جماهیر شوروى پنهان نماند به طورى که مطبوعات شوروى با اعلام این که امریکا در امور داخلى ایران دخالت مى‏کند نوشتند یک هیات شصت نفره آمریکایى به ایران اعزام شده «تا ظاهرا به بررسى اوضاع ایران و تهیه گزارش پیرامون آن بپردازد ولى در حقیقت ماموریت این هیات اعزامى آن است که در ایران به جستجوى سیاستمدارانى بپردازد که بتوانند کمک کنند که شاه را در مسند خدمت باقى نگه دارند... این کوشش جهت حفظ منافع امریکا در ایران صورت مى‏گیرد.» (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 284، ص 19)