نامه آیت الله صادق خلخالی به حجت الاسلام سیداحمد خمینی و پاسخ بسیار جالب او


4617 بازدید

در این نامه آیت الله خلخالی از حجت الاسلام سید احمد خمینی می خواهد مجوز لازم را از امام خمینی برای رسمی شدن تولیتش بر مدرسه حصرت عبدالعظیم(ع) دریافت کند . پاسخ حجت الاسلام سد احمد خمینی از قول امام جالب است او در ذیل نامه نوشته است:
« امام گفت ایشان تولیت آنجا هست و کسی هم زورش به او نمی رسد که او را از آنجا بیرون کند دیگر تولیت کتبی می خواهد چه کند. من به آنچه نوشتم شهادت می دهم. »


نامه آیت الله صادق خلخالی به حجت الاسلام سیداحمد خمینی و پاسخ بسیار جالب او