اعتراض به دستگیری شیخ علی بهاء الدینی


767 بازدید

[بولتن ویژه] تاریخ: 1357 / 11 / 17 روز 17/11/36 عده‏اى از متعصبین مذهبى که براى استماع سخنرانى شیخ‏على بهاءالدینى در مسجد جامع شهر گنبد کاوس اجتماع کرده بودند بعنوان اعتراض به ممنوع از وعظ شدن وى بدادن شعارهاى ضد میهنى مبادرت کردند که توسط مامورین انتظامى متفرق و تعدادى از آنها دستگیر گردیدند1 (مراتب قبلاً باستحضار رسیده است). تحقیقات انجام شده بعدى پیرامون علت تظاهرات مذکور حاکیست که شیخ على بهاءالدینى روز 15/11/36 در مسجد جامع شهر گنبد کاوس در سخنرانى خود در بالاى منبر از روح‏اله خمینى و یکى از روحانیون افراطى که بشهرگنبد کاوس تبعید شده تجلیل نموده و روح‏اله خمینى را پرچمدارحق وعدالت معرفى و افزوده بود: خداوندا چشم ملت ایران را بجمال حضرت آیت‏اله خمینى روشن نما و چشم دشمنان او و آنهائى که نمیتوانند او را به بینند و نمیخواهند او پرچمدار اسلام و تشیع باشد کور گردان. بدنبال سخنرانى فوق یاد شده ممنوع از وعظ گردید و روز 17/11/36 حدود 1500 نفر از متعصبین مذهبى که از نقاط مختلف شهر گنبد کاوس و على آباد گرگان براى شنیدن سخنرانى او به شهر گنبد کاوس آمده بودند در مسجد مذکور اجتماع و پس از آنکه واعظ دیگرى بجاى شیخ على‏بهاءالدینى به منبر میرود، عده‏اى از آنان با فرستادن صلوات مانع سخنرانى واعظ جدید مى‏گردند و یکى از آنها قطعه‏شعرى را تحت عنوان «شهادت» براى اجتماع کنندگان در مسجد قرائت2 که پس از آن حدود 200 نفر از حاضرین مسجد را ترک و در برابر آن اجتماع و بدادن شعارهائى تحت عنوان «درود بر خمینى، دشمنت را میکشیم» نموده‏اند که مأمورین انتظامى براى متفرق کردن آنها دخالت و 54 نفر را دستگیر که پس از انجام تحقیقات هفت نفر محرکین اصلى تظاهرات مذکور را بازداشت و بقیه را آزاد کرده‏اند. یکى از دستگیر شدگان که قطعه شعر «شهادت» را در مسجد قرائت کرده بود، در تحقیقات گفته حدود 40 برگ اعلامیه‏هاى مربوط به آیت‏اله سید کاظم شریعتمدارى را که در مورد واقعه روز 19/10/36 قم انتشار یافته از شخصى دریافت و در گنبد توزیع کرده و کتب و نوشته‏هاى على شریعتى را نیز خریدارى و مطالعه کرده است. هرچند شیعیان منطقه گنبد کاوس در برابر پیروان اهل تسنن (تراکمه) در اقلیت هستند و بعلت فعالیتهاى بهائیان در منطقه مذکور، اختلافاتى بین آنها وجود دارد، معهذا شیعیان در برخى از مناطق گنبد کاوس بویژه شهر گنبد داراى پایگاهى اجتماعى هستند. عده‏اى از متعصبین مذهبى این منطقه نیز از تأثیرپذیرى از عقاید و هدفهاى روحانیون افراطى طرفدار خمینى بدور نبوده‏اند، لذا با گسترشى که فعالیتهاى افراطیون مذهبى و گروههاى برانداز مذهبى پیرو عقاید روح‏اله خمینى از چندى قبل در نقاط مختلف کشور داشته است، تظاهرات فوق نیز گونه‏اى مشابه از فعالیتهائى بوده است که از طرف هواداران خمینى انجام گرفته که سخنرانى تحریک‏آمیز شیخ على بهاءالدینى و اقدامات تعدادى از متعصبین مذهبى متأثر از عقاید روحانیون افراطى، در نضج گیرى آن مدخلیت داشته است و دلائلى در دست نیست که عناصر کمونیست در این تظاهرات عاملیت داشته باشند.1 لذا اقدامات لازم براى دستگیرى شیخ على بهاءالدینى که منطقه را ترک کرده معمول گردیده و پرونده اتهامى او در دادسراى شهرستان گنبد کاوس مفتوح است تا براى رسیدگى قانونى بجریان گذارده شود. تحقیقات از هفت نفر کسانى که در ایجاد این تشنج مدخلیت داشته‏اند و با قرار صادره از طرف بازپرس دادسرا در زندان بسر میبرند ادامه دارد. ـ شهربانى مازندران در گزارش 1159 و تاریخ 17/11/2536 خبر از دستگیرى سخنران مسجد جامع گنبد مى‏دهد: «اطلاع واصله حاکى است شیخ على بهاءالدینى فرزند سید احمد که از سه شب قبل در مسجد جامع گنبد کاووس وعظ مى‏نموده مبادرت به ایراد مطالب توهین‏آمیز نموده و ضمن تعریف و تمجید از خمینى برعلیه دشمنانش شعار مى‏داده، بدین لحاظ شب گذشته وسیله شهربانى گنبد کاووس دستگیر و از منبر رفتن وى در مسجد جلوگیرى ...» با این حال در پایان مطالب این بولتن آمده است که وى فرارى است و اقدامات لازم براى دستگیرى اش به عمل آمده است. 2ـ در گزارش شهربانى مازندران آمده است: «در این اثنا شخصى به نام ابراهیم رجب لو، شغل راننده، اهل رامیان شعرى به عنوان شهادت‏نامه قرائت و ...»این سند در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه 60) 1ـ با این که تدوین‏گر این بولتن بنا بر شواهد و اسناد، ریشه قیام شهر گنبد را باورهاى مذهبى مردم این منطقه عنوان مى‏کند، ولى پس از اینکه نعمت‏اللّه‏ نصیرى رئیس ساواک این گزارش رامى‏خواند، نظرات تدوین‏گر آن را قبول نمى‏کند و مى‏گوید: «ریشه‏هاى این فعالیتها باید پیدا شود. قابل قبول نیست با این همه کارى که براى آنها شده است دنبال حرفهاى پوچ خمینى بروند دربابل ... در گنبد یقینا ریشه‏هاى دیگرى هم وجود دارد.» این سند در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه 61) به دنبال حرکت روز 17/11 در شهر گنبد، ساواک از اقدامات بعدى که در این شهر روى داد در بولتنى سرى خبر داد و نوشت : «روز 18/11/36 اعلامیه‏هایى به مضمون زیر در برخى نقاط شهر گنبد کاوس نصب گردیده است: «درود بر آزادمردان راه حقیقت ـ درود بر شهیدان راه استقلال ایران ـ مرگ بر استعمارگران کثیف و خونخوار ـ زنده باد نهضت بزرگ آیت‏اللّه‏ خمینى.» (پرونده 129514 / ج 5) 2ـ صفحه اول این بولتن ویژه با شماره 8354/312 و تاریخ 23/11/36 در اینجا نیامده است. عنوان این بولتن ویژه «بررسى علل تظاهرات روز 17/11/36 شهر گنبد کاوس استان مازندران» است. ID=50144 منبع: روزشمار انقلاب اسلامی - کتاب 2 صفحه: 284