اظهار نظر پاره‏اى از مقامات آمریکائى پیرامون تحولات ایران


1416 بازدید

اظهار نظر پاره‏اى از مقامات آمریکائى پیرامون تحولات ایران
تعدادى از مقامات و همچنین خبرنگاران آمریکائى مقیم تهران اخیرا عنوان نموده‏اند که دولت امریکا ضمن اینکه سعى دارد از یک کودتاى نظامى در ایران جلوگیرى نماید، ایجاد یک جمهورى اسلامى در ایران را مورد حمایت قرار داده و در نظر دارد که پس از تشکیل جمهورى موصوف، جبهه ملى را تقویت کرده تا این جبهه بعنوان یک حزب طرفدار منافع غرب، با آزادى دموکراتیک بمفهوم غربى، بتواند در مقابل گروههاى چپ و مذهبى سدى باشد و در انتخابات آزاد که در آینده انجام میگیرد اکثریت آراء را بدست آورد.1ارزیابى خبر : نظرات مزبور وسیله تعدادى از آمریکائیان مقیم ایران عنوان شده است.1ـ این که دولت امریکا «سعى دارد از یک کودتاى نظامى در ایران جلوگیرى نماید» تحلیل درستى از جانب «مقامات و خبرنگاران امریکایى مقیم تهران» نبود، چرا که ژنرال هایزر با دو مأموریت مشخص به ایران آمده بود : جلب حمایت ارتش از دولت بختیار، و کودتا در صورت سقوط بختیار. این موضوع آشکارا توسط پژوهشگران امریکایى همچون جیمز بیل در کتاب شیر و عقاب طرح و بدان تصریح شده است. مصادف با چنین اظهاراتى، امروز (7/11/57) امام خمینى در پیامى به دولت امریکا هشدار داد دست از حمایت بختیار بردارد. در این پیام امام به بخشى از توانایى ملى خود اشاره کردند و نوشتند : «ملت از من حرف شنوى دارد و ثبات به دستور من و با اجراى برنامه من به وجود خواهد آمد. وقتى من دولت موقت را اعلام کنم خواهید دید که رفع در بسیارى از ابهامات خواهد شد و خواهید دید که ما با مردم امریکا دشمنى خاصى نداریم و خواهید دید که جمهورى اسلامى که بر مبناى فقه و احکام اسلامى استوار است چیزى نیست جز بشر دوستى و به نفع صلح و آرامش همه بشریت است.» امام در این پیام نوشتند که : «از جانب نیروهاى طرفدار من خواسته شده است که اذن بدهم بروند فرودگاه را باز کنند با زور، اما من هنوز چنین اجازه‏اى نداده‏ام. همچنین نیروهاى مسلح از نظامى و غیر نظامى من جمله عشایر درخواست عمل براى پایان دادن به وضع کنونى کرده‏اند. اما من هنوز اذن نداده‏ام و ترجیح میدهم که کار با مسالمت تمام شود و سرنوشت مملکت به دست ملت سپرده شود.» (صحیفه امام، ج 5، ص537)