کاهش میزان حمایت صهیونیستها از شهرک سازی


896 بازدید

کاهش میزان حمایت صهیونیستها از شهرک سازی

کانال هفت تلویزیون اسرائیل در گزارشی اعلام کرد: میزان حمایت اسرائیلی ها از تصمیم کابینه این رژیم مبنی بر ادامه شهرک سازی در اراضی فلسطینی رو به کاهش است.
این رسانه صهیونیست در ادامه گزارش خود می نویسد: طبق این نظر سنجی که در باره ساخت شهرک های جدید در  کرانه باختری وارئیل انجام شد، مشخص شد که بیشتر اسرائیلی ها با این نظریه که شهرک سازی یکی از راه های تامین امنیت اسرائیل و بقای این رژیم است مخالفند.
کانال هفت تلویزیون اسرائیل افزود: میزان حمایت جامعه صهیوینست از کابینه نتانیاهو برای ادامه روند شهرک سازی 2 درصد نسبت به آخرین آمارها در این زمینه کاهش یافته است. به طوری که میزان حمایت صهیونیستها از این اقدام از 8 درصد در سال گذشته میلادی ، به 6در صد در سال جاری رسیده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده، بسیاری از اسرائیلی ها معتقدند که شهرک سازی روابط بین ایلات متحده آمریکا و رژیم صهیونیتسی را تیره کرده است.
این رسانه تاکید کرد که 59درصد از شرکت کنند گان در این نظرسنجی براین باورند که شهرک سازی به روابط مستحکم واشنگتن وتل آویو لطمه زده است.
شهرک سازی در کرانه باختری و شرق قدس منجر به کاهش حمایت آمریکا وکشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی وافزایش تحریم ها توسط این کشورها علیه این رژیم شده است.
همچنین اعمال تحریم های شدید علیه واردات محصولات زراعی و تولیدات شهرک نشینان صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی به کشورهای اروپایی باعث کاهش درآمد شهرک نشینان صهیونیست نیز شده است.


قدسنا