هشدار آیت الله فلسفی در باره وضع جوانان


2171 بازدید

هشدار آیت الله فلسفی در باره وضع جوانان


موضوع : اظهارات فلسفى در مورد وضع جوانان

به : 322 تاریخ 31/5/49

از : 20 ه 7 شماره : 45595/20 ه 7فلسفى واعظ چند روز قبل در مجلس ختم خواهر صفائى معاون وزارت آموزش و پرورش که گروه کثیرى از فرهنگیان و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش شرکت کرده بودند ضمن بیان مطالب بسیار جالبى میگفت چون اکثر مسئولان وزارت آموزش و پرورش در این مجلس حضور دارند باید مطالب مهمى را که براى آینده ایران ایجاد خطر نموده است و شما میتوانید از توسعه این خطر جلوگیرى کنید باطلاع شما میرسانم. فلسفى گفت ما در گذشته در یک ساختمان قدیمى که اطاق زیر زمین وسیله خنکى ما را تشکیل میداد و اطاق بیرونى و اندرونى زن را از مرد جدا میکرد زندگى میکردیم و اغلب هنگام وقوع زلزله لطمه‏اى به ساختمان و زندگى ما وارد میشد امروز تصمیم داریم ساختمان مجهز به آخرین وسائل آسایش از قبیل شوفاژ و تهویه مطبوع که داراى نور و رنگ کافى طبق اصول بهداشت باشد بنا کنیم وسائل کار هم فراهم شده و فعلاً بناى کهنه و قدیمى را خراب کرده‏ایم و جز تعدادى آهن و آهک و سیمان و آجر براى ساختن بناى جدید در اختیار نداریم و دوران برزخ که خرابى بناى گذشته و پایان کار ساختمان جدید باشد مشکلات و دردسرهائى براى ما ایجاد میکند که اگر وقت کافى نداشته باشیم ممکن است در اثر بر آورد غلط معمار و مهندس قبل از اینکه بناى جدید بهداشتى ما خاتمه یابد زندگى ما متلاشى شود و نتوانیم بعلت مشکلات مالى ساختمان خود را باتمام برسانیم. اکنون از نظر اجتماعى ما چنین حالتى پیدا کرده‏ایم معتقدات مذهبى جوانان سست شده کارگر و کشاورز گذشته را که بعلت پایبند بودن به معتقدات ملى و مذهبى کمتر تحت تاثیر وسوسه شیطانى دشمنان بود رها کرده آنها را بسوى سواد و خواندن مجلات رهنمون شده‏ایم پسرها لباس دخترها را میپوشند و با موهاى بلند زنانه در خیابان حرکت میکنند. دخترها لباس تنگ و ناراحت کننده شهوت‏انگیز میپوشند و یا با پوشیدن لباس دو وجب بالاى زانو جوانان دوره بلوغ جوانى را بسوى خود جلب میکنند احترام به پدر و مادر و مملکت کم کم در بین جوانان از بین میرود و ما دلخوش هستیم یک برگ دیپلم و یا لیسانس بدست این افراد داده‏ایم آنهائیکه در گذشته از روى عشق به وطن و مذهب تربیت شده بودند در موقع خطر آزمایش بدى دادند و اى بحال روزیکه این جوانان بى بند و بار گردش چرخهاى مملکت را بدست گیرند در کشور آمریکا امروز فقط خطر انحراف اخلاقى جوانان استقلال این کشور بزرگ و پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است ما اگر در دنبال توسعه فرهنگ از نظر کمیت، توجه به کیفیت آن نکنیم و اجازه دهیم انحرافات فکرى و اخلاقى و بى ایمانى نسبت به وطن و خانواده در جوانان ریشه پیدا کند خطر بزرگى آینده مملکت ما را تهدید خواهد نمود شما استادان تعلیم و تربیت باید هم آهنگ توسعه مدارس در فکر تهیه برنامه‏اى براى تقویت مبانى ملى و مذهبى در جوانان باشید و نگذارید فساد تمدن غرب جوانان مملکت ما را بسوى خود بکشاند واى بحال شما و بحال ما اگر از هم اکنون در صدد جلوگیرى از این خطرى که موجودیت ما را تهدید میکند نباشیم. سخنان فلسفى در حاضران که عموما از فرهنگیان عالى مقام بودند بسیار موثر بود و همه وجود چنین خطرى را در جوانان مخصوصا در تهران مورد تأیید قرار میدادند.نظریه یکشنبه ـ طرح مفاد خبر نزد منبع صحیح بنظر میرسد.

نظریه چهارشنبه ـ نظریه یکشنبه مورد تایید است. سرباز

رئیس بخش 322 ـ قهرمانى 5/6/49

از طرف ..........

آقاى اوانى در گزارش روزانه درج شود.

فعلاً در پرونده محمدتقى فلسفى بایگانى شود. 23/6/49