دردسرهای ساواک در کنترل اخبار


1427 بازدید

دردسرهای ساواک در کنترل اخبار
اسناد زیر از مشکلات ساواک در کنترل اخبار منتشره توسط مطبوعات و رسانه‌های خارجی راجع به تحولات ایران حکایت دارد.