سفر «نورالدین پسر ایران» به کشورهای انگلیسی‌زبان


2179 بازدید

سفر «نورالدین پسر ایران» به کشورهای انگلیسی‌زبان

«نورالدین پسر ایران» از جمله آثار در دست ترجمه دفتر ترجمه حوزه هنری است که برگردان آن را شقایق قندهاری برعهده دارد. این اثر که به قلم معصومه سپهری نوشته شده، روایت خاطرات نورالدین عافی از روزهای دفاع مقدس است. بنا بر برآورد مترجم، برگردان این اثر تا پایان تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و پس از آن بازبینی ترجمه به همراه نوینسده آغاز خواهد شد. قرار است برگردان انگلیسی این کتاب نیز همانند دیگر آثار دفاع مقدس، مانند «دا»، در کشورهای انگلیسی‌زبان توزیع شود.

شقایق قندهاری معتقد است که نثر شیرین این اثر قابلیت این را دارد که توجه مخاطبان دیگر زبان‌ها به ویژه انگلیسی‌زبان‌ها را به خود جلب کند. وی در رابطه با ویژگی‌های این اثر و قابلیت آن برای ترجمه می‌گوید: نثر «نورالدین پسر ایران» نثر دلنشینی است که علاوه بر سادگی و روانی، ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری را هم می‌توان در آن جست. نویسنده و راوی زبانی را برای نقل خاطرات استفاده کرده‌اند که در اوج محنت و سختی با زبان طنزگونه و شوخ‌طبعی‌های راوی مواجه می‌شویم. به خوبی مشخص است که نویسنده قصد داشته تا در کنار بیان مظلومیت‌های مردم در جنگ، و نیز مصائب و زخم های عمیق روحی و جسمی که جنگ و دفاع مقدس بر رزمندگان در جبهه داشته، مطالب را تلطیف کند و به طریقی این بار سنگین را سبک کرده تا خواننده هم بتواند پا به پای خاطرات پیش برود. مجموعه این ویژگی‌ها این کتاب را بسیار خوشخوان کرده است.

این مترجم که پیش از این نیز تجربه برگردان دیگر آثار به زبان انگلیسی را داشته است، از روند کند ترجمه و معرفی این دسته از آثار به مخاطبان دیگر زبان‌ها انتقاد می‌کند و می‌افزاید: کشورهای مختلفی جنگ را تجربه کرده‌اند، اما ماهیت هشت دفاع مقدس با همه آنها متفاوت است. با توجه به شناختی که از حوزه نشر زبان مقصد دارم، به نظرم این نوع آثار می تواند مخاطبان خود را پیدا کند. علاوه بر این، ادبیات پایداری ایران هنوز در دیگر کشورها به طور شایسته‌ای معرفی نشده‌است، به همین خاطر حوزه بکری است که می‌تواند مخاطب بسیاری را به سمت خود جلب کند.


تسنیم