روزانه یک سفیر از ما بکش!


2186 بازدید

روزانه یک سفیر از ما بکش!
موضوع: جلسه منزل دکتر متین دفتری
قبل از ظهر روز گذشته جلسه منزل سناتورسابق دکتر متین دفتری دایر بوده و عده‌ای در حدود 20نفر از جمله عادل خلعتبری، عباس خلیل، تجلی، دکتر شیمی و دکتر قدیمی در آن شرکت داشته‌اند.
در این جلسه خلیلی پیرامون اصول مالکیت در اسلام و قبل از اسلام صحبت کرد و گفت غلام و زن هم مانند ملک است و زمانی‌که زن به عقد مردی در می‌آید دیگر آن مرد مالک آن زن خواهد بود و هیچ‌کس هم نمی تواند از مرد سلب مالکیت کند.
دکتر قدیمی از خلیلی سؤال کرده چرا تاریخ ایران را چاپ نمی‌کند و نامبرده پاسخ داد قرار است دربار آن را چاپ کند و من آن را به در بار تقدیم کرده‌ام و بسته به میل خودشان است .
در مورد سقوط یک فرورند هواپیمای امریکایی در زرد کوه بختیاری بحث شد و تجلی گفته یکی از کسانی که برای نجات سرنشینان هواپیما رفته موقع پایین آمدن از هواپیما با چتر نجات وسط هوا و زمین معلق مانده و دکتر قدیمی اظهار داشته از این قبیل اتفاقها زیاد‌ می‌افتد و برای عبرت سایرین خوب است تا کارهای بد صورت ندهند و یکی از سرنشین‌های همین هواپیمایی که سرنشین دیگر آن بین هوا و زمین معلق مانده یک زن ایرانی بوده که برای سرگرمی سرنشین‌ها همراه آنها اعزام شده بود و دکتر شیمی اظهار داشته باید اصل بشریت رعایت شود و به خاطر گم شدن همین هواپیما و پیدا کردن سرنشین‌های آن دولت امریکا مبلغ چهارصد هزار دلار خرج کرده و دکتر قدیمی گفته این پول را ما خرج کرده‌ایم و دکتر شیمی جواب داده از چند کشور دیگر هم برای پیدا کردن این هواپیما عده‌ای به ایران اعزام شده‌اند و این موضوع تشویق بزرگی برای خدمتگزاران است و دکتر قدیمی افزوده چه فایده‌ای دارد آیا مگر اولیاء مملکت ایران یاد می‌گیرند و یک همسر استوار ارتش برای من تعریف می‌کرد که شوهرش را به یکی از سرحدات کشور منتقل کرده بودند و پس از چندی به مشارالیها اطلاع می‌دهند که برود و جنازه همسرش را تحویل بگیرد و او پس از طی مسافت زیاد و مدت 28 روز قاطر سواری به محل مأموریت شوهرش رسیده ولیکن به وی گفته می‌شود چون جنازه همسرش بو گرفته بود لذا آن را به دریا انداخته‌اند و ایران اینطور از مأمورین خود حمایت می‌کند و دکتر متین دفتری گفته چیز تازه‌ای نیست در زمان سلطنت فتحعلی شاه سفیر ایران در هندوستان به دست انگلیس‌ها کشته می‌شود و پس از چند سال انگلیس‌ها دویست هزار سکه طلا برای فتحعلی شاه فرستاده و می‌گویند این پول خون بهای سفیر مزبور است و فتحعلی شاه پول را گرفته و به سفیر انگلیس می‌گوید از قول من به شاه انگلیس سلام برسان و بگو روزانه یک سفیر از ما بکش تا ما پولدار شویم و دکتر شیمی خطاب به دکتر متین دفتری اظهار نموده آقای دکتر دنیا آن‌طور نیست و ایران و غیر ایران چه بخواهند و چه نخواهند باید تاکتیکی را که جامعه ملل اتخاذ می‌کند عمل نماید .
جلسه ساعت 13 ختم شده است.