در سالگشت آن حماسه ...


ساری امامی
668 بازدید

 ششم بهمن سالگرد حماسه مردم آمل در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ است. در حالی که کمتر از ۳ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی نگذشته بود نیروهای ضدانقلاب و گروهک ها شامل نیروهای کمونیست، گروهک های منافقین و سایر گروه های ضدنظام با فراخوانی تمام افراد خود در داخل و خارج از کشور در جنگل های آمل استقرار یافتند و شب ششم بهمن ماه سال ۶۰ با هدف تصرف شهر آمل و تمام ایران هجوم تمام عیار خود را به شهر آمل آغاز کردند غافل از آن که مردم غیور در همان آغاز این نبرد نابرابر تمام شهر آمل را به سنگرهای بزرگ و کوچک تبدیل کردند و در حماسه ای ماندگار در تاریخ این مرز و بوم، منافقان مزدور را با خفت و خواری به عقب راندند و موجبات نابودی آن ها را برای همیشه فراهم کردند. شاید در نگاه نخست این حماسه یک واقعه پیش پا افتاده باشد که ارزش آن چنانی نداشته باشد اما وقتی به عمق آن بعد از ۳۰ سال نگاه کنیم و ابعاد آن را از تمام زوایا در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که حماسه مردم شهر هزار سنگر آمل در دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و مایوس کردن دشمنان انقلاب و مردم برگ زرین دیگری را در تاریخ میهن اسلامی ما رقم زد که جاودانه مانده است.اهمیت حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل و مقاومت غیورانه مردم در مقابله با گروهک های ضدنظام تا آن جاست که حضرت امام خمینی(ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود تنها شهری که نام بردند شهر آمل بود و حتی از مردم شهر آمل قدردانی کردند.حماسه هایی همچون ششم بهمن سال ۶۰ آمل یادآور آن است که مردم ما همچنان پای انقلاب خود همواره ایستاده اند و با وجود تمام فشارها و تحریم های بزرگ و کوچک بین المللی به اندازه سر سوزنی از آرمان های بزرگ خود دست نخواهند کشید. همان گونه که در ششم بهمن ماه سال ۶۰ هم ثابت شد باز هم مردم ایران در جای جای کشورمان در مقابل دشمنان حماسه های دیگری را رقم خواهند زد.


روزنامه صبح خراسان