یک گام مهم دیگر برای دستیابی به تاریخ مستند انقلاب اسلامی


8446 بازدید

یک گام مهم دیگر  برای دستیابی به تاریخ مستند انقلاب اسلامی

بی تردید مطالعه در باره انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین رویداد قرن بیستم از ابعادی مختلفی می تواند مورد توجه پژوهشگران  تاریخ معاصر ایران قرار گیرد. موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی افتخار دارد مجموعه ای مستند از صداهای ضبط شده از جریان تظاهرات مردم ایران علیه رژیم ستم شاهی را تحت عنوان " صداهای ماندگار" در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعه در باره تاریخ انقلاب اسلامی ، قرار دهد.

بدون شک آشنایی با شعارهایی مردم انقلابی در آن دوران بیانگر انگیزه ها و دیدگاه های کسانی است که در متن جامعه علیه ظلم و بیداد رژیم پهلوی اعتراض خود را بیان می کردند. آنها همچنین در قالب سرود ها و شعارهای کوبنده ، آرمان ها و خواسته های خود را برای تحقق جامعه ای اسلامی بدور از هرگونه تبعیض و بی بند و باری و وابستگی به بیگانگان اعلام می کردند.

فایل های صوتی که در این مجموعه به تدریج در اختیار شما قرار داده می شود هر کدام به عنوان اسناد مهم تاریخ انقلاب اسلامی می تواند برای نسل های بعد روایتگر طرز تفکر و منش کسانی باشند  که علیه شاه و متحدان غربی اش مبارزه می کردند .

همچنین مطالعه در باره اشعاری که بصورت همخوانی در تظاهرات و راهپیمایی ها بصورت ابتکاری و خلاقانه از سوی شعرای انقلابی ارائه شده و مورد استقبال اکثریت مردم قرار می گرفتند ، می تواند دریچه های جدیدی را برای نگاه جامعه شناسانه تاریخ انقلاب اسلامی ارائه نماید.

این اسناد صوتی بخوبی به این پرسش اساسی جوانان امروز پاسخ می دهند که درآن روزگار چرا مردم حکومت شاه و حامیان آمریکایی اش را سرنگون کردند .

این پاسخ با زبان اسنادی و بدور از هرگونه تحلیلی ارائه می شود تا مخاطبان خود قضاوت کنند.