عزت الله سحابی ، هاشم صباغیان و داریوش فروهر اعضای هیات حسن نیت دولت موقت در مذاکره با سران حزب دمکرات کردستان


3414 بازدید

عزت الله سحابی ،  هاشم صباغیان و داریوش فروهر اعضای هیات حسن نیت دولت موقت در مذاکره با سران حزب دمکرات کردستان


در كنار عليرضا نوري زاده