اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان عسقلان


1143 بازدید

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان عسقلان

انجمن حمایت از اسرای فلسطینی از اعتصاب غذای نامحدود اسرای فلسطینی در اسارتگاه عسقلان اسرائیل خبر داد.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از پایگاه اینترنتی الرساله نت، بدنبال حمله یگانهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی به اسارتگاه عسقلان درروز دوشنبه گذشته و زخمی کردن چند اسیر فلسطینی، فلسطینیهای اسیر در این زندان دست به اعتصاب غذای گسترده و نامحدود زده اند.

انجمن حمایت از اسرای فلسطینی اعلام کرد که یگانهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به سلول شماره 15 زندان عسقلان حمله کردند و ضمن ضرب و شتم اسرای فلسطینی و جستجوی وسایل اسرا چندین تن از آنها را زخمی کردند. بعد از آن نیروهای یگان ویژه اسراییل وارد سلول شماره 13 شده و 13 اسیر فلسطینی را دست بسته وعریان بیرون کشیدند و از آنهایی بازجویی کردند.

در 6دهه گذشته اسرای فلسطینی به صورت سازماندهی شده از حق عادی خودمحروم می شوند و دایما در معرض آزار و اذیت، خشونت و شکنجه ماموران رژیم صهیونیستی هستند. نقض حقوق بشر از سوی پزشکان اسارتگاههای اسرائیل نیز جان بازداشت‌شدگان و اسرای اعتصاب‌کننده غذا را در معرض خطرقرار داده است.


قدسنا