نامه دوستانه اسحاق رابین به تیمسار نصیری


3382 بازدید

سند زیر، نامه تشکر و خداحافظی اسحق رابین نخست‌وزیر اسرائیل از تیمسار ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک است.


نامه دوستانه اسحاق رابین به تیمسار نصیری