شهید بهشتی: دولتهای اسلامی تا زمانی که متحد نشوند بر اسرائیل پیروز نمی‌شوند


1449 بازدید

شهید بهشتی: دولتهای اسلامی تا زمانی که متحد نشوند بر اسرائیل پیروز نمی‌شوند
سند زیر، گزارش ساواک از اظهارات شهید بهشتی در رابطه با جنگ اکتبر 1973 اعراب و اسرائیل است