آخر عمر دستگاه و دربار


1834 بازدید

آخر عمر دستگاه و دربار


تاریخ: 29/1/47

موضوع: اظهارات علی چکوسری و ناصر

ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 18/1/47 علی چکوسری معاون و ناصر رئیس مستغلات اداره دارایی و میرمحمدی کارمند شهرداری در اتاق دایره مستغلات نشسته بودند. چکوسری ضمن صحبت در مورد تعطیلات روزهای تاسوعا و عاشورا اظهار داشت: گردانندگان هیئت دولت از دین دور شده‌اند و رئیس دولت که بهائی باشد از وزیران او چه انتظاری باید داشت. تاکنون دولتی نیامده که با دین مخالف باشد فکر می‌کنم آخرین عمر این دستگاه و دربار می‌باشد برای اینکه هرکس با اسلام مخالفت کرد عاقبتی ندارد. سپس ناصر اظهار داشت: حیف که نوار پر شده از سخنرانی آقای خمینی در قم را نشنیده‌اید زیرا واقعاً سخنرانی خوبی کرده ایشان در سخنرانی خود گفته است: شاهنشاها شما که خودت را رئیس مملکت مذهبی و اسلام و مسلمان می‌دانی سازمان امنیت شما را به‌طور مخفی در سراسر ایران بهائی معرفی کرده است. اگر بهائی نیستی پس چرا جواب نمی‌دهی سپس میرمحمدی از ناصر پرسید: شما شخصاً به نوار مزبور گوش داده‌اید ناصر بیان داشته من گوش نداده‌ام ولی آقای شریعتمدار امام جماعت مسجد گلشن این نوار را داشت و این صحبت‌ها را ایشان گفته است.

نظریه منبع: علی چکوسری همیشه از این‌گونه حرفها می‌زند و اهل نماز روزه و مسجد و منبر می‌باشد و از لحاظ رشوه‌خواری نیز مهارت کامل دارد.

نظریه رهبر عملیات : علی کوچکوسری معاون انبار دارائی است و .... متصدی ارث مزروعی و مستغلات اداره دارائی و ... نامبردگان ... ساواک فاقد پیشینه سیاسی هستند و تأییدی خبر.

به بخش 326 و آقای امین‌پور بخش 322 دایره 2 امضا شد.

به کلاسه 225012 – 6 پ بایگانی شود.

آقای فرمند

بررسی و بهره‌برداری به بخش 326 ـ یک نسخه برای آقای امین‌پور تحویل گردد.