شناسنامه حسین فردوست


2175 بازدید

تیمسار حسین فردوست از دوستان نزدیک محمدرضا پهلوی و دارای سمت‌های مهمی چون رئیس دفتر ویژه اطلاعات دربار و قائم‌مقامی ساواک بود. سند زیر که برای نخستین بار توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر می‌شود، تصویر شناسنامه‌ی او است که در پرونده‌اش در ساواک موجود بوده است. لازم بذکر است تصویر این نسخه، پیش از تولد شاهرخ، تنها فرزند حسین فردوست تهیه شده و به همین دلیل نام او در آن وجود ندارد.


شناسنامه حسین فردوست