تلگرام روحانیون تهران به رئیس جمهور فرانسه


3134 بازدید

تلگرام روحانیون تهران به رئیس جمهور فرانسه


در مهرماه 1357 جمعی از روحانیون تهران طی تلگرامی به ژیسکار‌دستن رئیس جمهور فرانسه از او خواستند در مهمان نوازی و احترام شایسته به امام خمینی نهایت توجه را مبذول دارد.24/7/57

روز گذشته تلگرافی با متن زیر درباره روح الله خمینی از طرف 40 نفر از روحانیون و مدرسین حوزه علمیه قم منجمله ابوالفضل نجفی خوانساری، محمود شاه‌آبادی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، محمدعلی شرعی و محمدعلی گرامی بعنوان رئیس جمهور فرانسه مخابره شده است.ترجمه

حضرت رئیس جمهور محترم کشور فرانسه آقای والری ژیسکاردستن-پاریس

بسیار خرسندیم که حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر آزاد ملت مسلمان ایران و شیعیان جهان به کشور شما که مشعلدار آزادی و تمدن و نگهداری حقوق بشر می‌باشد نزول اجلال فرموده‌اند از آن مقام محترم انتظار می‌رود که در مهمان‌نوازی و احترام در خور این شخصیت جهانی نهایت بذل توجه فرموده تا بر افتخارات آن کشور کهنسال پیشرو نهضت آزادی بیفزاید البته خاطر مبارک مستحضر است که رفتار رژیم بعثی عراق و دولت کویت نسبت به معظم‌له ورق سیاهی به اوراق تاریخ سیاه آنها افزود. پشتیبانی ملت فرانسه را به رهبری آن حضرت از ملل مظلوم و ستمدیده عالم از خداوند قاهر خواهانیم. علما و اساتید جامعه علمی دینی قم-ایران

اسامی فرستندگان ضمیمه استابوالفضل نجفی خوانساری، محمد شاه آبادی، احمد رضوانی زنجانی، محمدحسین مسجد جامعی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، مرتضی بنی فضل، حسین راستی کاشانی، محمد محمدی گیلانی، ابراهیم امینی، احمد آذری قمی، محمد مؤمن، اسماعیل صالحی، محمد فیض گیلانی، یوسف صانعی، مهدی حسینی روحانی، سید موسی شبیری زنجانی، علی احمدی، محمدتقی مصباح، محمدعلی گرامی، محمدعلی شارعی، رضا توسلی، مسلم ملکوتی، محی‌الدین فاضل هرندی، عبدالرسول شریعتمداری جهرمی، حسین مظاهری، مصطفی اعتمادی، محسن دوزدوزانی، سید ابوالفضل موسوی، یدالله دوزدوزانی، حسین حقانی تهرانی، محمدرضا گلسرخی، ابوالحسن مصلحی، سید حسین موسوی، رضا استادی، حسین شب زنده‌دار، یحیی انصاری شیرازی، سید یوسف مدنی تبریزی، سید حسن طاهری، سید محمد حسینی کاشانی