احیاء مدرسه صنایع مستظرفه با آثار شاگردان کمال‌الملک


962 بازدید

 باغ نگارستان که در عصر قاجار توسط کمال الملک به مدرسه صنایع مستظرفه تبدیل شد و توانست در احیا و اشاعه هنرهایی همچون نقاشی، نگارگری، مجسمه‌سازی تاثیرگذار باشد، دوباره توسط سازمان زیباسازی احیا شده است. در این موزه که به بررسی مکتب کمال‌الملک و نگارگری تهران پرداخته شده، آثاری از کمال‌الملک و شاگردانش همراه با اسناد مدرسه صنایع مستظرفه، احکام و دست‌نوشته‌های این مدرسه به نمایش در آمده است. 
سازمان زیباسازی با هدف احیای خاطرات هنری شهر تهران و مکان‌های فرهنگی و تاریخی در یک سال گذشته به بررسی آثار کمال‌الملک و شاگردانش پرداخته و در همین راستا به احیای مدرسه صنایع مستظرفه و اندیشه و آثار هنری که به واسطه این مکان اشاعه یافته، پرداخته است.
لازم به یادآوری است، مدرسه صنایع مستظرفه به سرپرستی کمال‌الملک در سال 1287 شمسی مطابق با 1911 میلادی تاسیس شد. این مدرسه برای تدریس و توسعه نقاشی تاسیس و هم‌زمان به رشته‌های منبت‌کاری، موزائیک‌سازی و قالی‌بافی نیز پرداخته می‌شد. چند سال بعد از تاسیس این مدرسه زیر نظر کمال‌الملک، ابوالحسن صدیقی بخش مجسمه‌سازی را نیز در این مدرسه دایر کرد. پس از مرگ کمال‌الملک مدرسه صنایع مستظرفه به دو مدرسه دیگر یعنی هنرستان کمال‌الملک و هنرستان هنرهای سنتی تقسیم شد.


ایسنا