کتاب «ایران از آغاز تا اسلام»


2602 بازدید

کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» نوشته رومن گیرشمن توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید. هدف نویسنده از نگارش کتاب مورد نظر، شرح مسائل تاریخی و روشن کردن آن ها، ضمن تشریح و توصیف تاریخ تمدن ایران است. مخاطب این کتاب، از گذشته اقوام ایران به ویژه مادها و پارسیان که نخستین شاهنشاهی را در فلات ایران تشکیل دادند و معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریایی یعنی ایرانیان بودند، آگاه خواهد شد. چاپ چهارم این کتاب با ۴۷۱ صفحه و قیمت ۳۲۵ هزار ریال منتشر شده است.


خبرگزاری مهر