برنامه سالگرد حادثه پانزده خرداد در مدرسه فیضیه


1604 بازدید

برنامه سالگرد حادثه پانزده خرداد در مدرسه فیضیه
گزارش

شماره : 5-274-4-108/5 تاریخ 16/3/54محترما مقام عالى را آگاه میسازد : بطوریکه استحضار دارند غروب روز 15/3/54 اطلاع حاصل شد که عده‏اى از طلاب ناراحت قصد دارند تحت عنوان سالگرد پانزده خرداد مجلس یادبودى در مدرسه فیضیه تشکیل دهند که مراقبت و پیش‏بینى‏هاى لازم معمول گردید تا اینکه پس از خاتمه نماز مغرب و عشاء عده‏اى از طلاب بى‏نظر با آرامش از مدرسه مزبور خارج و بمنازل خود رفتند لیکن عده‏اى از طلاب ناراحت بطور دسته جمعى در داخل صحن مدرسه شروع بتظاهر نموده و با دادن شعارهائى نظیر ـ درود بر سعیدى‏ها درود بر خمینى و اهانت بمقامات عالیه (مرگ بر... مزدور) سر و صدا براه انداخته و قصد داشتند بهمان حالت از مدرسه خارج و بداخل خیابانها بیایند که در اجراى امریه ریاست محترم شهربانى و معاونین شهربانى ابتداء با استفاده از ماشین آب پاش و سپس چون تظاهرات آنها شدت یافت و مجددا با دادن شعارهاى زننده علیه مقامات عالیه قصد خروج داشتند و با ماشین آب‏پاش از آنها جلوگیرى نگردیده لذا با استفاده از دو کپسول گاز اشک‏آور از خروج آنها ممانعت که در این موقع بداخل مدرسه رفته و درب اصلى را بسته و مجددا در داخل مدرسه مبادرت بتظاهرات و دادن شعارهاى مخالف نمودند تا اینکه در ساعت 2200 عده‏اى از آنها که قصد داشتند از درب فرعى مشرف به رودخانه متوارى شوند دستگیر و بشهربانى دلالت گردیدند.

لزوما در شعبه اطلاعات ابتداء از دستگیر شدگان بشرح زیر :

1- عباس حسینى فرزند افضل 16 ساله اهل نهاوند قزوین ساکن قم. قم روبروى کوچه فرح پلاک ندارد منزل پدرى 2- سید محمود فرزند على شهرت دریابارى شناسنامه 3123 صادره دماوند متولد 1336 شغل محصل علوم دینى اهل دماوند ساکن فعلى قم مدرسه گلپایگانى حجره 3 فوقانى تبعه ایران، مسلمان باسواد، مجرد 3- احمد محدث فرزند حسین 23 ساله طلبه اهل خزعلى‏آباد ابادان ساکن قم مدرسه خان 4- سید محمد هادى فرزند سید حسین شهرت ناجى شناسنامه نمیداند متولد 1338 نجف اشرف شغل شاگرد حجره فرش فروشى اشجعى واقع در پاساژ امجدى مذهب شیعه، تبعه ایران ساکن قم خیابان بهروز باغ پنبه منزل خالقى‏نژاد 5 ـ سید مصطفى شریفى فرزند سید عبدالحسین شناسنامه 3213 صادره قم متولد 1334 قم شغل دانشجوى سال اول مدرسه عالى قضائى قم اهل و ساکن خیابان محمدرضا شاه محل الوندیه کوچه توحید پلاک 86-2 منزل پدرى، مجرد، باسواد، مذهب شیعه تبعه ایران 6- على‏اصغر فرزند محمدرضا شهرت شم‏آبادى شناسنامه شماره 839 صادره سبزوار متولد 1341 اهل سبزوار ساکن فعلى قم مدرسه مؤمنیه حجره تحتانى شغل محصل علوم دینى، مجرد، باسواد، تبعه ایران، مسلمان

7- غلامرضا فرزند محمدابراهیم شهرت رضائى شناسنامه 13 متولد 1334 صادره ملایر شغل جوشکار، اهل ملایر خیابان همدان کوچه توسط پلاک 52 منزل پدرى، تبعه ایران، متاهل، باسواد، مسلمان، 8- اسلام‏الدین فرزند احمد شهرت رستگار شناسنامه نمیداند متولد 1336 شاهى باسواد، بدون عیال و اولاد دین اسلام، مذهب شیعه اثنى‏عشرى اهل شاهى جویبار ساکن فعلى قم خیابان‏آذر مدرسه رضویه حجره 34 فوقانى 9- محمدعلى بخشى فرزند قربانعلى شناسنامه 8 یونس‏آباد شاهرود متولد 1332 طلبه مدرسه بازار شاهرود اهل زیراستاق شاهرود ساکن قم عربستان بالاکوچه چاله حمام پلاک 45 منزل استیجارى رحیمى 10- على محمد حسینى فرزند محمد 20 ساله شغل بناء اهل یزد ساکن یزد مدرسه خان یزد 11- محمدنقى فرزند حسینعلى شهرت متقى شماره شناسنامه 46 صادره نائین متولد 1330 شغل محصل علوم دینى اهل نائین ساکن فعلى قم خیابان صدوق کوچه بنى‏حسینى پلاک 6، تبعه ایران، مسلمان، باسواد 12- نبى‏اله فرزند محمدرضا شهرت ابراهیم‏زاده شناسنامه نمیداند متولد 1336 صادره آمل شغل محصل علوم دینى اهل آمل ساکن دهکده ترکلاخانه پدرى مجرد ـ تبعه ایران، مسلمان، باسواد 13- سید على فرزند سید حبیب‏اله شهرت میردیلمى شناسنامه نمیداند تاریخ تولد 1340 صادره گرگان شغل محصل علوم دینى اهل گرگان فاضل‏آباد محمدآباد منزل پدرى، تبعه ایران، مجرد، مسلمان، باسواد 14- محمود برازنده فرزند على‏اکبر شناسنامه نمیداند متولد 1338 تبریز، مجرد، باسواد اهل شهر تبریز ساکن فعلى قم مدرسه حجتیه پارک هشتم حجره 127 شغل محصل علوم دینى در رشته مقدمات مذهب شیعه، تبعه دولت ایران 15- احمد عابدى فرزند عباسقلى 16 ساله اهل اران نجف‏آباد اصفهان ساکن قم مدرسه حاج ملاصادق 16- کمال‏الدین فرزند على‏اکبر شهرت ادیب شناسنامه نمیداند صادره یزد متولد 1336 شغل محصل علوم دینى اهل یزد ساکن فعلى قم مدرسه رضویه حجره شماره ـ فوقانى، تبعه ایران، باسواد، مجرد، مسلمان17- ابوالفضل حسینى فرزند افضل 15 ساله طلبه مدرسه آقاى گلپایگانى اهل نهاوند قزوین ساکن قم. قم نو خیابان اراک روبروى کوچه حمام منزل پدرى 18- محب‏على فرزند على‏اصغر شهرت انصارى شماره شناسنامه نمیداند صادره همدان متولد 1336 شغل محصل علوم دینى اهل همدان ساکن فعلى قم خیابان بهروز و مدرسه مهدیه حجره 14 تحتانى، تبعه ایران، مسلمان، باسواد، مجرد 19- جواد حبیبى فرزند فضل‏اله 23 ساله طلبه مدرسه سعادت اهل آمل ساکن قم مدرسه سعادت. 20- حسین فرزند محمد شهرت خداداد شناسنامه نمیداند صادره قم متولد 1336 شغل محصل علوم دینى و از دو سال قبل به بنائى مشغول هستم اهل قم ساکن قم خیابان بهروز کوچه کورش پلاک ندارد منزل پدرى تبعه ایران، مسلمان، باسواد، مجرد 21- الله‏رحم (معروف به مصطفى) فرزند غلامعباس شهرت غلام‏نژاد شناسنامه 7 صادره نجرود اراک متولد 1340 مجرد باسواد اهل نجرود اراک ساکن قم مدرسه رضویه واقع در خیابان آذر شغل طلبه مذهب شیعه تبعه ایران 22- عباس حسینى فرزند محمد 18 ساله طلبه مدرسه رضویه خیابان آذر اهل تهران ساکن قم مدرسه رضویه 23- صادق ترکمانى فرزند حاجى على شناسنامه شماره 1368 همدان متولد 1332 همدان مجرّد ـ دیپلمه ریاضى از دبیرستان رضاشاه کبیر اهل همدان ساکن خیابان شاهپور کوچه فراجى پلاک 1 ساکن فعلى تهران خیابان ده مترى دوم کوچه تقوى پلاک 35 شغل کارمند شرکت صنایع هواپیمائى ایران مذهب شیعه ـ تبعه دولت ایران بازجوئى بعمل آمده همگى منکر شرکت در تظاهرات بوده و مدعى هستند که شعار هم نداده‏اند و با اینکه در داخل مدرسه بوده و شعار دهندگان را هم دیده‏اند هیچیک از آنها را نمى‏شناسند. با مراتب معروضه و با نگرش باینکه طلاب بى‏نظرى که قصد شرکت در تظاهرات را نداشتند بلافاصله پس از خاتمه نماز از مدرسه خارج و بمنازل خود رفته‏اند و این اشخاص همگى در مدرسه باقى مانده و هنگام تظاهر داخل مدرسه بوده و در حالیکه از مدرسه خارج میشده‏اند دستگیر گردیده‏اند تصور میرود همگى آنها در تظاهرات شرکت داشته و براى فرار از کیفر از بیان حقیقت خوددارى مى‏نمایند ـ اینک پرونده بحال حاضر تقدیم تا چنانچه اجازه فرمایند جهت رسیدگى بیشتر و روشن شدن قضیه بسازمان اطلاعات و امنیت قم فرستاده شود.

رئیس شعبه اطلاعات. ستوانیکم محمدى

عینا از نظر ریاست محترم شهربانى میگذراند

معاون ادارى و سرپرست دایره اطلاعاتى. ه ـ سرهنگ کامکار

پرونده امر ضمن اعزام متهمین مذکور جهت اقدام مقتضى بسازمان اطلاعات و امنیت شهرستان قم ارسال گردد. رئیس شهربانى قم. سرهنگ شهرستانى

امنیت داخلى ـ 1- دقیقا این افراد تحت بازجوئى قرار گرفته میزان دخالت و احیانا تحریک آنها در تظاهرات روشن شود 2- پس از خاتمه