تصاویری از ادوات منهدم شده منافقین در عملیات مرصاد


عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» ساعت 3 بعد از ظهر سوم مرداد 67 آغاز می‌شود و ستون منافقین یک ساعت بعد وارد خاک ایران می‌شود. مریم رجوی در بدرقه نیروهایش گفته بود «درِ اوین را که باز کردید، اول سلام من را برسانید»
این ارزیابی‌های غلط منافقین از جمهوری اسلامی و توان نظامی خود، باعث شد آنها در پنجم مرداد ماه 1367 نه در همدان و قزوین و تهران، بلکه پیش از کرمانشاه در گردنه چهارزبر زمینگیر شوند. بنا به گزارشهای رسمی سازمان 1200 کشته و بنا به گزارشهای میدانی حدود 2000 کشته، حاصل این ماجراجویی منافقین بود. 


تصاویری از ادوات منهدم شده منافقین در عملیات مرصاد