انتشار شماره دوم «اسناد بهارستان»


1497 بازدید

انتشار شماره دوم «اسناد بهارستان»

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، روح‌الله طهمورثی دبیر اجرایی و سر ویراستار فصلنامه اسناد بهارستان اظهار داشت: در شماره دوم دوره جدید، بیش از پیش به کیفیت محتوایی مقالات توجّه شده است.

 

وی هم‌چنین از تدوین نهایی شماره 3 این فصلنامه خبر داد و افزود: فصول پاییز و زمستان (شماره 3) این فصلنامه نیز به زودی تکمیل شده و انتشار خواهد یافت.

  

جمع‌آوری خاطرات و مکاتبات و تصاویر نمایندگان مجلس در ادوار مختلف که نزد خانواده‌های ایشان باقی مانده است و نیز تصویر یا اصل اسناد مربوط، به پیش‌برد امر یاری خواهد رساند. تدوین خاطرات شفاهی وکلای معاصر نیز از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه در آینده، دستمایه‌ای برای نسل‌های آینده پژوهشگران خواهد بود. نگارش رساله‌ها و توصیه استادان ارجمند حوزه‌های مربوط (اسناد، تاریخ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی ) و انتشار مقالات مستخرج از این نگاشته‌ها نیز مایه امتنان است و در این راستا گنجینه غنی اسناد مجلس به روی پژوهشگران فرهیخته مفتوح است.

 

تنوع مقالات در این شماره، وسعت حیطه کار را نشان می‌دهد و نیز نشان از خلاقیت در تحقیقات مؤلفان ارجمند آن‌ها دارد.

 

روح‌الله طهمورثی در پایان فهرست مقالات منتشره در این شماره از فصلنامه تخصصی اسناد و تاریخ پارلمان را به شرح ذیل اعلام کرد: «ـمجلس سوم و گزارش‌های پلیس مخفی از شایعات تهران»، « جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم»، « بررسی نقش و جایگاه مجلس شورای ملی در سیاستگذاری‌های عشایری دوره پهلوی اول»، «بررسی مسئله جزایر سه‌گانه در دوره پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس»، «نقش پارلمان‌ها در سیاست‌خارجی» و «اسناد پارلمانی انگلستان».


رسا