فراخوان همایش زبان ها و گویش های ایرانی درگذشته و حال


3532 بازدید

همایش دوسالانه بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) با هدف نگاهبانی و پاسداری از زبان فارسی و گویش های آن برگزار می شود. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، برگزارکننده و مجری همایش از همه فرهیختگان، استادان و دانشجویان ارجمند برای ارائه دستاوردهای علمی خود در شناسایی زبان ها و گویش های ایرانی دعوت به عمل آورده است. محورهای این همایش به قرار زیر است:

- پژوهش های تازه در زمینه زبان ها و متون ایرانی باستان (فارسی باستان، اوستایی، سکایی و مادی)

- پژوهش های تازه در زمینه زبان ها و متون ایرانی میانه غربی (پارتی و فارسی میانه)

- پژوهش های تازه در زمینه زبان ها و متون ایرانی میانه شرقی (سغدی، ختنی، خوارزمی و بلخی)

- پژوهش های تازه در زمینه متون کهن فارسی ازدیدگاه زبان‌ شناختی

- جغرافیای زبان فارسی

- رابطه زبان های ایرانی با دیگر زبان ها در طول تاریخ

- پژوهش های زبان شناختی تازه در زمینه گویش های ایرانی

- پژوهش های زبان شناختی نو در زمینه زبان فارسی

پژوهشگران تا 30 تیر 1395 فرصت دارند متن کامل مقالات خود را برای شرکت در همایش «زبان ها و گویش های ایرانی: گذشته و حال»، که 28 و 29 شهریور 1395 در تهران، نیاوران. کاشانک، مرکز دایره‌ المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود، ارسال کنند.

نشانی تارنمای همایش: http://icild.ir/

رایانامه: info@icild.ir

شماره تماس: (داخلی: 285) 22297626

نشانی دبیرخانه: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی


سایت باشگاه اندیشه