تصاویر دیده نشده از بازگشت امام خمینی


545 بازدید

دوازده بهمن ماه سال 57، امام خمینی پس از 15 سال تبعید به کشور بازگشت. در ادامه برخی از تصاویر دیده نشده از لحظات ورود امام خمینی به میهن را مشاهده می‌کنید.

 


تصاویر دیده نشده از بازگشت امام خمینی