صدور بیانیه در خصوص وقایع لبنان


1480 بازدید

صدور بیانیه در خصوص وقایع لبنان
متن بیانیه حضرت آیه ‏اللّه‏ العظمى گلپایگانى دام عزّه ‏العالىبسم‏اله الرحمن الرحیمحوادث فجیع لبنان و تجاوزات بیرحمانه بنفوس و اموال مسلمانان موجب تأثر و تأسف عمیق جامعه روحانیت شیعه و حوزه علمیه قم و عموم مسلمین جهان است اخبار واصله حاکى است که این بار اسرائیل و صهیونیسم متجاوز نقشه‏هاى خود را بدست جمعى از مسیحیان مزدور اجرا میکند و خون مجاهدین و مدافعین از دین و حقوق انسانى را میریزد و خانه‏هاى مسلمانان را ویران و هزار تن از زنان و کودکان بیگناه را آواره کرده و متأسفانه کشورهاى استعمارگر از آنها حمایت میکنند. بدیهى است تجاوز و تعدى به مسلمین لبنان تجاوز بعموم مسلمانان جهان است. بر تمام دول و ملل مسلمان لازم است در اینموقع حساس هم بستگى و رشد اسلامى خود را اظهار بهر نحو میتوانند در خاموش کردن آتش فتنه و احقاق حقوق با مسلمین لبنان همکارى نمایند و مخصوصا با کمک‏هاى مالى مؤثر جبهه اسلام را در مقابل کفر مستحکم سازند زیرا بى‏تفاوتى و سکوت و یارى نکردن مسلمین در پیشگاه خداوند متعال مسئولیتى بزرگ دارد طبق اخبار رسیده مسلمین لبنان خصوصا شیعیان احتیاج شدید به غذا و دارو و کمک‏هاى دیگر دارند و لازم است مؤمنین به نداى برادران و خواهران مسلمان و اطفال بیگناه آنها پاسخ مثبت دهند. و لااقل از کمک مالى بآنها دریغ ننمایند اشخاصى که میخواهند براى آنها وجوهى بفرستند میتوانند توسط بانک صادرات شعبه مرکزى قم حساب شماره ـ 2202 ـ وجوه خود را با اسرع وقت ارسال دارند تا بوسیله حضرات علماء اعلام لبنان به مصارف لازمه آنها برسد ما ضمن تقدیر از مجاهدات و فداکارى‏هاى مسلمانان عزیز لبنان پشتیبانى خود را با آنها اعلام میداریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که اسلام و مسلمین را در تمام جبهه‏ها منصور و مؤید بدارد و به همه ما توفیق عمل بوظیفه در اینموقع حساس عنایت فرماید

تاریخ 20 محرم‏الحرام 1396 محمدرضا الموسوى الگلپایگانى