کمک 9 میلیون دلاری «ناتو» به عبدالرحمن قاسملو


روزنامه نامه مردم؛ ارگان مرکزی حزب توده ایران؛ 18 تیر 1359ناتو، 9 میلیون دلار در اختیار قاسملو قرار داده است

«...متأسفانه این جبهه شیطانی و پلید هنوز به تمامی برای توده خلق کُرد آشکار نیست و ماسک فریب از چهره کریه کلیه نیروهای متشکله آن که در زیر ظاهر اختلاف نام، یکپارچگی عملی شگفت‌انگیز دارند در برابر خلق کُرد، دریده نشده است. قاسملو و همفکرانش در زمره این نیروها هستند که می‌کوشند تا همچو ملا مصطفی بارزانی، کسی که او نیز خود را به بعثی‌ها فروخته بود، زیر پرچم دفاع از حقوق خلق کُرد، این خلق را علیه انقلاب ایران تحریک کنند و بالنتیجه انقلاب ایران و مبارزه برای احقاق حقوق خلق کُرد را به شکست بکشانند.

قاسملو، مدتهاست که در ارتباط با امپریالیسم آمریکا، آلمان غربی، ناتو و بعث عراق به این نقش شوم خویش عمل می‌کند. هلند به نمایندگی از ناتو و از بودجه آن، 9 میلیون دلار برای «آزادی خلق کُرد»! و «احقاق حقوق آن»!، در اختیار او قرار داده است. در کرکوک «ملا عبدالله» از جانب وی با مقامات عراق (لابد در جهت «احقاق حقوق حقه خلق کرد» و «مبارزه با رژیم بعثی عراق»!) مذاکره می‌کند. امیر قاضی، به فرمان وی راهی قلعه دزه می‌شود تا با انصاری، وزیر اقتصاد شاه مخلوع به مشورت بنشیند و در مورد چگونگی «آزاد کردن خلق کرد» و «احقاق حقوق آن»، از وی «رهنمود» بگیرد! و دهها و دهها مورد دیگر که باید برای روشن شدن چهره و نقش قاسملوها برای خلق کُرد و عقیم گذاردن طرح‌های شوم آنها، به وسعت افشاء گردد...»


 


کمک 9 میلیون دلاری «ناتو» به عبدالرحمن قاسملو