راز موفقیت تمدن اسلامی بر اساس اندیشه پیر جماران


2144 بازدید

راز موفقیت تمدن اسلامی بر اساس اندیشه پیر جماران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب در هفت فصل سعی دارد همه عواملی را که به احیای تمدن اسلامی منتهی شده‌اند، برشمارد.

بهروز رشیدی در این اثر تلاش می‌کند تا همراه با توصیف و تبیین علل و عوامل ظهور و گسترش تمدن اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس اندیشه پیر جماران، راز موفقیت تمدن اسلامی را تشریح کند.

نویسنده در فصل نخست علل، عوامل ظهور و گسترش تمدن اسلامی، رشته‌های متعدد علوم در تمدن اسلامی و جمع‌بندی تمدن اسلامی، علل و عوامل ضعف و انحطاط تمدن اسلامی و عوامل فرهنگی را بررسی کرده است.

فصل دوم به مباحثی مانند نهضت احیای تمدن اسلامی، احیاگران تمدن اسلامی و نهضت تجدید حیات اسلام در خلیج فارس اختصاص دارد. فصل سوم نیز با محوریت امام خمینی(ره) و تمدن اسلامی، عوامل ظهور تمدن اسلامی از دیدگاه امام(ره) را بررسی می‌کند.

یکی از نقاط قوت این کتاب، فصل ششم آن است که با عنوان «امام خمینی(ره) و تمدن غرب» جایگاه انسان در مکتب اومانیسم را بررسی و با نگاهی تطبیقی به اندیشه پیر جماران و همچنین متفکران غربی، آینده تمدن اسلامی را نقد و بررسی کرده است. 

کتاب «امام خمینی(ره) و نهضت احیای تمدن اسلامی» به قلم بهروز رشیدی با شمارگان هزار نسخه، در 615 صفحه و به بهای 220 هزار ریال برای نخستین بار از سوی انتشارات عروج منتشر شده است.


ایبنا