ماجرای عکس یادگاری رضاشاه با رولزرویس در صبح کودتای سوم اسفند


2761 بازدید

سید ضیاءالدین طباطبایی در سال‌های پایانی عمر خود در مصاحبه با صدرالدین الهی، به بیان خاطراتی از کودتای انگلیسی سوم اسفند پرداخته و از روزهای همراهی‌اش با رضاخان گفته است.

صدرالدین الهی در کتاب خود تحت عنوان «سید ضیاء مرد اول یا دوم کودتا» از قول سید ضیاءالدین طباطبایی که پس از کودتای سوم اسفند به مقام رئیس‌الوزرایی رسید، می‌نویسد: « پس از اینکه حکومت نظامی اعلام شد، دستور داده شد هرکس از تهران برود به قزوین، آزاد است، هرکس از قزوین می‌خواهد برود به تهران، توقیف بشود.

قزاق‌ها هم مأمور تیراندازی به کسانی که تمکین نکنند، شد. در همین موقع یک دفعه دیدیم سه تا اتومبیل آمد، یکی رولزرویس و دو اتومبیل دیگر، با چند تا راننده ی انگلیسی و دکتر فرمانفرما و چند نفر همراهان مرحوم نصرت الدوله که با این اتومبیل آمده بودند. اینها را توقیف کردند، اینها خواستند بروند، این‌ها(قزاق‌ها) گلنگدن تفنگ را که صدا کرد که این ها را بزنند، بنده احمدآقا را فرستادم که برود جلوگیری بکند. ببیند چی هست.

بالاخره موافقت شد دو اتومبیل را به ما بدهند خود راننده ها با یک اتومبیل بروند و اینها قول بدهند آنچه دیدند به کسی نگویند. این طور شد. آنها رفتند، اتومبیل رولزرویس را من فوراً فرستادم برای رضاخان، اتومبیل دیگر را برای خودم نگه داشتم، این همان اتومبیلی بود که تا رییس الوزراء بودم و از ایران رفتم داشتم. اتومبیل هم مال مرحوم نصرت الدوله بود، مال من که نبود.»

رضاخان را در کنار خودروی رولزویس اهدایی سید ضیاء را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.


ماجرای عکس یادگاری رضاشاه با رولزرویس در صبح کودتای سوم اسفند