گفتگوی مؤدبانه دو عضو کانون نویسندگان با یکدیگر!


1782 بازدید

گفتگوی مؤدبانه دو عضو کانون نویسندگان با یکدیگر!
سند زیر گزارش ساواک از متن گفت و گوی تلفنی دو نفر از اعضای کانون نویسندگان به نامهای غلامحسین ساعدی شهرآشوب و امیرشاهی است