«رایش» از مجموعه های نفیس در کتابخانه ملی


3036 بازدید

دولت آلمان نازی در سال 1319هجری شمسی تعداد هفت هزار و 500 جلد کتاب به زبان آلمانی که شامل بیشتر رشته های علوم بود به دولت ایران هدیه کرد. این مجموعه به کتابخانه ملی تحویل شد، اهدای این کتابخانه آلمانی که به مجموعه رایش معروف است با تعداد زیادی کتاب، بی شک در غنای کتابخانه ملی نقش عمده ای داشت. خبر اهدای کتابخانه و مقدمات ارسال کتاب های آن طی نامه ای در سال 1318 به اطلاع کتابخانه ملی رسید و به خصوص در مورد کثرت کتب تاکید شده بود که طول کتابهای ارسالی در صورتی که کنار هم قرار داده شود به 270 متر می رسد.

فهرست این کتابهای اهدایی نیز توسط خود آنها چاپ و منتشر شد، این فهرست شامل یک مقدمه و فهرست محتویات به زبان فارسی و آلمانی ولی متن اصلی آن به زبان آلمانی است.

این کتابخانه با پیش قدمی آلفرد روزمبرگ و بنابر سفارش وزارت خارجه به وسیله موسسه مبادله مطبوعاتی بین آلمان و سایر کشورها در برلن تنظیم شد. وزارتخانه های مختلف آلمان تعدادی از نشریات اداری خود را برای کسب اطلاعات درباره عمران و آبادی های تازه آلمان در اختیار این کتابخانه قرار دادند.

در مجموعه اهدایی علاوه بر کتاب، عکس هایی از شهرهای بزرگ آلمان و مطبوعات نیز وجود داشت. همچنین تعدادی از مجلاتی که مربوط به سال 1939 و بیانگر وضعیت و پایه دانشی آن زمان بوده، ضمیمه این مجموعه شد.

دولت آلمان نازی هدف خود از اهدای این مجموعه به دولت ایران را چنین بیان می کند:

- نگاهداری و پرورش مناسبات دانشی و تمدنی بین کشور آلمان و ایران

- تلاش آلمان ناسیونال سوسیالیست در پیشرفت تمدن و تاریخ آریایی

- توسعه و پیشرفت اندیشه خویشاوندی روحی دو ملت

- توسعه عمران اقتصادی ایران نو

- اجرای مطالعات علمی و فنی مشترک

- روابط نزدیک و همکاری تمدنی بین دو کشور

- کمک به دانشجویان ایرانی در شناخت تمام رشته های علوم و مخصوصا در فنون و علوم طبیعی راجع به گذشته و حال آلمان


ایرنا