تیمسار محمد خاتمی فرمانده نیروی هوایی که در سانحه هوایی کشته شد ( شهریور ۱۳۵۴ )


2353 بازدید

تیمسار محمد خاتمی فرمانده نیروی هوایی که در سانحه هوایی کشته شد ( شهریور ۱۳۵۴ )