تبلیغ‌مضحک‌اسرائیلی


1482 بازدید

بعد از حمله وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به مسلمانان بی‌دفاع غزه، نیروهای مقاومت فلسطینی با شلیک موشک به سرزمین اشغالی پاسخ این حملات را دادند.

حال، گروهی که نام خود را «یک خانواده (با هم بر وحشت و ترور غلبه کنیم)» گذاشته است، تبلیغی در نشریات غربی و صهیونیستی و در فضای مجازی چاپ کرده است که بسیار مضحک و بی‌شرمانه است.

در این تبلیغ که عکس آن در پی آمده است نوشته شده است:

«1.4 میلیون نفر از مرد و زن و کودک در معرض حملات مستقیم»

این آگهی تبلیغاتی خواسته است به کسانی که «با ترس و لرز در پناهگاه‌ها پناه گرفته‌اند و برای زندگیشان دعا می‌کنند، کمک مالی شود!»

در این آگهی آمده است که موشک‌ها و خمپاره‌ها جنوب سرزمین‌های اشغالی را می‌کوبند و آژیر خطر بدون وقفه به صدا در می‌آید و به مردم اخطار می‌دهد که فرار کنند!

سپس از مردم می‌خواهد که کمک کنند 1000 نفر از ساکنین جنوب سرزمین‌های اشغالی «استراحت کنند، بخوابند، متعادل شوند و خود را بازسازی کنند»!

آنگاه گفته شده که برای یک بازیافت روان-درمانی هزینه‌های زیر باید پرداخت شود:

برای 300 خانواده به مدت 3 روز: 294 هزار دلار

یک خانواده به مدت 3 روز: 980 دلار

برنامه روان-درمانی : 500 دلار

یک جلسه روان-درمانی خصوصی: 280 دلار

این مؤسسه به اصطلاح خیریه در کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان و فلسطین اشغالی فعال است.

در ضمن این آگهی اعلام کرده است که کسانی که کمک مالی کنند در آمریکا به آن میزان از مالیات معاف می شوند.


فردا