آمار تکان دهنده تلفات مردم در قیام 15 خرداد 1342


2965 بازدید

آمار تکان دهنده تلفات مردم در قیام 15 خرداد 1342
گرچه حکومت شاه همواره تلاش داشت تا میزان تلفات مردم در قیام 15 خرداد 1342 پنهان بماند ولی اسنادی که بعداً منتشر شد توانست ابعاد جنایات شاه را دراین حادثه نشان دهد. سند زیر یکی از اسناد موجود است.